Haacht en Keerbergen werken samen aan klimaatactieplan

Haacht en Keerbergen werken samen aan klimaatactieplan

Jos Verdeyen en Claire Segers Foto: if

Keerbergen / Haacht - Tegen 2040 wil de provincie Vlaams-Brabant klimaatneutraal zijn. In dat kader ondertekenden de gemeenten Haacht en Keerbergen in oktober 2019 een klimaatengagement. Op de gemeenteraden van mei 2020 hebben beide gemeenten dat concreet gemaakt door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de provincie. Haacht en Keerbergen hebben de handen in mekaar geslagen en gaan samen een klimaatplan opstellen. Dat is een actieplan voor duurzame energie en klimaat.

“Door samen te werken kunnen we leren van mekaar en kunnen we diversifiëren in ons actieplan”, zeggen de bevoegde schepenen Claire Segers (Open VLD) en Jos Verdeyen (CD&V). “Het laat ons toe om gemeenschappelijke acties te plannen en te organiseren, maar specifiek op elke gemeente gerichte activiteiten behoren ook tot de mogelijkheden.” Aansluitend zullen beide gemeenten het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen. De doelstelling is een vermindering van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030 en acties die ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering.

Gemeenten die het convenant ondertekenen, delen een visie voor een duurzame toekomst, ongeacht de grootte van de gemeente of haar ligging op de wereldkaart. “Deze gemeenschappelijke visie is de motor achter onze acties om het hoofd te bieden aan onderling samenhangende uitdagingen, namelijk beperking van en aanpassing aan klimaatverandering en duurzame energie”, aldus Claire en Jos. “We moeten werken aan concrete maatregelen voor de lange termijn die een ecologisch, sociaal en economisch stabiele omgeving bieden voor huidige en toekomstige generaties. Dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van overheid en burgers.” Voor de realisatie is participatie een belangrijke motor en dat op twee vlakken: het betrekken van externe actoren, organisaties en burgerinitiatieven en een intern proces met bestuur en diensten."

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio