Natuurpunt Keerbergen nodigt uit op info-avond rond amfibieën en reptielen in Vlaanderen

Keerbergen - Robert Jooris, medewerker bij HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt, zal op 3 februari een uitzetting geven over de huidige stand van zake van de amfibieën- en reptielenpopulatie in Vlaanderen.

Kikkers, padden, salamanders, hagedissen en slangen. Iedereen werd tijdens zijn leven wellicht eens met deze dieren geconfronteerd maar de meeste mensen kennen weinig of niets over hun levenswijze. Sommigen herinneren zich amfibieën vaag uit hun kindertijd toen ze met schepnet en emmer erop uit trokken om ze te vangen. Anderen zagen wellicht eens een wegvluchtende hagedis of slang tijdens hun vakantie in de Ardennen of in het buitenland maar daar bleef het doorgaans bij.

Niet verwonderlijk, de meeste soorten amfibieën en reptielen leiden een vrij verborgen leven en sommige soorten zijn een zeldzame verschijning aan het worden. Habitatverlies en versnippering van hun leefgebieden, verzuring, vermesting en uitdroging van hun leefgebieden, uitzetten van vissen in hun voortplantingsbiotoop en concurrentie met invasieve exoten zijn de voornaamste oorzaken van hun achteruitgang. Op de koop toe worden sommige soorten wereldwijd bedreigd door een parasitaire schimmel of virus.

In Vlaanderen leven momenteel 16 soorten amfibieën en zes soorten reptielen. Dat lijstje wordt nog aangedikt met een aantal exoten zoals Roodwangschildpad en Stierkikker. De Geelbuikpad is uitgestorven in Vlaanderen en de kans is reëel dat nog een aantal soorten zullen volgen zoals Knoflookpad en Vroedmeesterpad. Een destijds algemene soort als Kleine Watersalamander heeft sterk te lijden van de schaalvergroting in de landbouw en verzuring van zijn voortplantingsbiotoop. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. Soortgerichte beheersmaatregelen door de medewerkers van HYLA, de amfibieën en reptielenwerkgroep van Natuurpunt, blijken resultaat te boeken en zorgen ervoor dat zeldzame of met uitsterven bedreigde soorten zoals Kamsalamander en Boomkikker in sommige regio’s in opmars zijn.

  • Wanneer? Vrijdag 3 februari om 20 uur 
  • Waar? Lokaal 4 van de kerk in Keerbergen (ingang langs de zijkant van de kerk)

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio