Vrijzinnige Vrouwen Keerbergen-Tremelo lichten vrijmetselarij toe

Keerbergen - Vrijzinnige Vrouwen Keerbergen-Tremelo organiseert een drieluik rond vrijmetselarij, waar

Wie wil begrijpen wat het vrijzinnig humanisme inhoudt en hoe het als levensbeschouwing tot ontwikkeling is kunnen komen in België, moet de vraag stellen naar de wortels, de evolutie, de actoren en de structuren, waardoor we vandaag kunnen spreken van een niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap in België', verduidelijkt Chantal Jacobs van de organiserende vereniging. 'Interessant is dat onze vrijzinnigheid een typisch Belgisch fenomeen is. In België is het vooral synoniem voor vrijdenkend en/of niet gelovig. Op kranten, tijdschriften of boeken rust uw oog geregeld op symbolen, waaronder de passer en de winkelhaak. Sinds men die symbolen heeft opgemerkt, is men er vaak door geïntrigeerd. We beginnen met Jimmy Koppen, auteur van het boek ‘Vrijmetselarij voor dummies’ . Hij is als vorser verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij schetst de ontstaansgeschiedenis van de vrijmetselarij, de rol van de vrijzinnigheid hierin en de plaats van de vrouw binnen de vrijmetselarij.'

Deze lezing gaat door op 26 april om 20 uur in het Parochiehuis te Baal.

 

Op 24 mei (om 20 uur) in zaal Berk en Brem te Keerbergen volgt dan deel twee. 'Hierbij zal prof. dr. Frank De Fever, em., auteur van het boek ‘Waarom ik bij de loge ben’ een voordracht geven', gaat Chantal verder. 'Hij is zelf lid van een loge en vertelt vanuit zijn eigen ervaring en belevenissen. Hij spreekt openlijk over de gebruikte rituelen en het dagelijkse leven in zijn werkplaats.'

 

Als laatste volgt er op 16 juni een daguitstap naar Brussel. 'Dit programma wordt momenteel nog verder uitgewerkt', besluit ze. 'Wat al vaststaat zijn een maçonnieke wandeling door Brussel en een bezoek aan het vernieuwde museum voor de vrijmetselarij. We trachten nog toegang te krijgen tot een tempel van een loge, hierbij zijn de onderhandelingen nog lopende.'

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio