Omgeving Koninklijk Atheneum Keerbergen veiliger gemaakt

Keerbergen - De gemeente Keerbergen heeft de omgeving van het Koninklijk Atheneum heringericht met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. In de omgeving van deze school werd een bushalte en een kiss-and-ridezone aangelegd. Ook kwamen er nieuwe voet- en fietspaden en werd de weg vernieuwd.

 Provincie wil veiligere schoolgevingen

'We werken al jaren actief aan verkeersveilige en duurzame schoolomgevingen. We steunen de inspanningen van scholen en gemeenten op infrastructureel vlak met subsidies', zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor mobiliteit.
Scholen en gemeenten kunnen subsidies aanvragen voor ingrepen in de infrastructuur van de schoolomgeving of prioritaire schoolroutes. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van verkeerstekens of borden, de bouw van een fietsenstalling, de plaatsing van paaltjes op het trottoir of het versmallen van de rijbaan.
De provincie subsidieert 80% van de kostprijs van dit soort ingrepen, met een maximum van 50.000 euro per schoolomgeving. 
De provincie, de gemeente en de school lijsten voorafgaandelijk de knelpunten op en bekijken dan de maatregelen die genomen moeten worden voor een veiligere schoolomgeving.
 
Herinrichting schoolomgeving Koninklijk Atheneum Keerbergen
Het Koninklijk Atheneum van Keerbergen is een zeer grote school met een campus van zo'n 2000 leerlingen met zowel kleuter- en lagere school als een secundaire school. 
Het project voor herinrichting van de schoolomgeving van het Koninklijk Atheneum omvat een aantal ingrepen. De Vlieghavenlaan richting Tremelobaan wordt heraangelegd, met fietspaden. Ook de Jachthoorndreef, de Lijsterdreef en Torteldreef worden heraangelegd. 
 
'We geven 50.000 euro voor de aanleg van een kiss-and-ride en een bushaven in de Vlieghavenlaan. Daarnaast worden over dit volledige tracé voetpaden aangelegd', zegt gedeputeerde Julien Dekeyser.
 
De kiss-and-ride zone zal aangelegd worden op de huidige strook parkeerplaatsen. Het gaat om een kiss-and-ride waar enkel kan worden ingereden vanuit de Valkeniersdreef. De zone wordt afgescheiden van de rijweg door een plantvak en aanliggend wordt een verbreed verhoogd voetpad van 4m voorzien. Via dit voetpad zullen de kinderen onmiddellijk kunnen begeleid worden naar het schooldomein. Dit zal worden afgescheiden van het openbaar domein via een afsluiting met toegangspoortjes. Op deze manier kunnen alle kinderen op een snelle en veilige manier naar school gebracht worden. De inrichting van de kiss-and-ride zorgt ervoor dat ze niet kan gebruikt worden voor kortparkeren. De begeleiding door de schoolverantwoordelijken zorgt voor een veilige toegang tot het schooldomein. Op deze manier kan het aantal geparkeerde auto's de schoolomgeving sterk verminderen.
 
Een tweede ingreep is de aanleg van een bushalte over een lengte van 100m. Deze zal er voor zorgen dat de bussen op een gestructureerde wijze kunnen parkeren. Naast de bushalte wordt ook een verbreed voetpad voorzien, zodat de kinderen vlot naar of van de bus kunnen stappen. 
 
Er komt ook een voetpad aan de overzijde van de straat. 
 
Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio