Gewijzigde vluchtroute: getroffen gemeentes bundelen de krachten

Haacht - Naar aanleiding van de problematiek van de gewijzigde opstijgroutes van de luchthaven van Zaventem en de bijkomende lawaaihinder die dit veroorzaakt in o.a. Kampenhout, Haacht, Rotselaar heeft het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Haacht besloten kortelings in overleg te treden met de andere getroffen gemeenten om gezamelijke acties te plannen.

'Wij zijn ervan overtuigd dat hoe meer getroffen gemeenten de krachten bundelen in dit dossier, hoe zwaarder onze mening zal wegen bij de bevoegde instanties', aldus schepen Steven Swiggers (Open VLD). 'Het gaat hier niet over enkele honderden mensen die getroffen worden, maar over tienduizenden inwoners uit de regio die door een éénzijdige beslissing plots meer lawaaihinder te verwerken krijgen.' De schepen ziet drie mogelijkheden. ' We kunnen klacht indienen bij de ombudsdienst van de luchthaven (www.airportmediation.be)', verduidelijkt hij. 'Daarnaast is er ook de juridische procedure bij de Raad van State omdat we kunnen aantonen dat onze inwoners een ernstig nadeel ondervinden door de gewijzigde vluchtroutes. Tenslotte kunnen we natuurlijk ook problematiek aankaarten bij de verschillende politieke partijen naar aanloop van de regeringsvorming.' 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio