Onderzoek naar aanleg warmtenet in Ravenshout

Ham - Deze maand is een onderzoek gestart naar het restwarmtepotentieel op de bedrijventerreinen Genk-Zuid en Ravenshout. De resultaten van de studie worden verwacht in december 2012.

Momenteel wordt vanuit de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg een onderzoek gestart naar de aanleg van warmtenetten op de twee grootste bedrijventerreinen van de provincie, namelijk Genk-Zuid en Ravenshout. 'Beide terreinen hebben op het eerste zicht een enorm potentieel aan zowel warmtevraag als warmteaanbod', zegt gedeputeerde Marc Vandeput. 'Deze uitwisseling van restwarmte zou dus een aanzienlijke kostenreductie en milieubijdrage kunnen opleveren. We gaan de haalbaarheid voor de valorisatie van restwarmte onderzoeken voor beide bedrijventerreinen, zowel op economisch, technisch als juridisch vlak.'

3E werd als studiebureau aangesteld om dit onderzoek, dat naar verwachting tegen eind 2012 zal afgerond zijn, uit te voeren. Daarna zal duidelijk worden of er al dan niet kan overgegaan worden tot de effectieve aanleg van een warmtenet. Vanuit het Interreg-project Eco2Profit werd € 230.000 uitgetrokken voor de financiering van dit traject.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan deze studie of meer willen weten over de studie kunnen contact opnemen met Stijn Vercampt stijn.vercampt@pomlimburg.be of 011 30 01 39.
 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio