Gemeenteraad op 26 februari 2015

Tielt-Winge - Op donderdag 26 februari blaast de gemeenteraad opnieuw verzamelen in de raadzaal van het gemeentehuis. Om 20 uur start de vergadering met de bespreking van de negen punten die op de agenda staan. Wie graag een gemeenteraad wil bijwonen, kan vanop de stoelen achteraan in de zaal de discussies volgen.

De raadsleden zullen onder meer het jaarverslag van ARTO bekijken, een retributiereglement stemmen in verband met het inschrijvingsgeld voor de Paaskleutersportweek en de Paassportweek.
Het huishoudelijk reglement van Sjoko-Tof wordt aangepast.
Er zal een erfdienstbaarheid op een perceel langs de Reststraat toegekend worden aan Aquafin. Die zal daar dan een ondergrondse regenwatercollector mogen plaatsen.
De nieuwe straatnaam 'Perkveld' voor de nieuwe woonwijk aan de Perklaan wordt definitief bevestigd.
Het budget en het meerjarenplan 2015-2019  van het SOCIAL wordt aan de raadsleden voorgelegd.
Omdat de stedenbouwkundig ambtenaar langdurig afwezig zal zijn, wordt een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar aangesteld.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio