Stad weigert vergunning verkaveling Beyersevelden

Stad weigert vergunning verkaveling Beyersevelden

De buurt verzette zich massaal tegen de verkavelingsaanvraag, ook Johnny Bogers. Foto: Chris VAN ROMPAEY

Lier - Het schepencollege weigert een verkavelingsvergunning af te leveren aan het Lierse OCMW en projectontwikkelaar Paliris uit Hove. Die willen 8 eengezinswoningen en 49 appartementen bouwen in het binnengebied tussen de Nieuwpoortstraat, Kemmelstraat, Arendbeek en Hof van Beieren.

Met de aanvraag op zich is er niets mis. Het schepencollege weerlegde zelfs alle 247 ingediende bezwaren. Het schepencollege kon de verkavelingsaanvraag eenvoudigweg niet goedkeuren, omdat het noodzakelijke rooilijn- en wegenisplan niet aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. “We hebben inderdaad geoordeeld om de wegenis en rooilijn niet aan de gemeenteraad voor te leggen, omwille van bezwaren in verband met de waterhuishouding. Om het afwateringsprobleem aan te pakken, moet de wegenis en rooilijn herbekeken worden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Walter Grootaers (Open Vld).

“De afwatering van de huidige woonblokken aan de Nieuwpoortstraat loopt namelijk naar het te verkavelen gedeelte. Indien dit wordt bebouwd, dan zal het water zijn weg op een andere manier gaan zoeken. Om dit risico te vermijden, moet het rioleringsontwerp van de verkaveling herbekeken worden.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio