't Hagekind krijgt peterschap over natuurgebied 'Tussen 2 Motten'

Basisschool 't Hagekind kreeg dinsdagnamiddag officieel het peterschap over een mooi stukje natuur in Tielt-Winge. De leerlingen helpen immers al vijftien jaar bij het uitvoeren van natuurbeheerswerken aan het reservaat 'Tussen de 2 Motten in het Rafelsbroek'. Dit kadert in het jaarlijkse educatief natuurbeheersproject dat Natuurpunt in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant in vele scholen opzet.

'Vijftien jaar geleden sloot onze school zich aan bij het natuurbeheersproject', licht meester Valère Vangramberen toe. 'We waren één van de pioniers. Gedurende drie dagen per schooljaar werken we rond natuurbeheer. Natuurpunt komt dan telkens eerst uitleg geven, via een voordracht of met een natuurspel. Vervolgens trekken we op ontdekkingstocht, op zoek naar vlinders, insecten, planten en gaan we ook effectief aan de slag: maaien, hooien, snoeien. Sinds enkele jaren houden we ook een winterwerkdag. Een optelsom leert dat gedurende die 15 jaren ruim 600 leerlingen meegewerkt hebben aan natuurbehoud.'

Uit erkentelijkheid voor deze inspanningen heeft Natuurpunt het peterschap toegekend aan de school. Gerd Vanthienen van Natuurpunt Educatief Natuurbeheer tekende samen met directeur Willy Verhaegen de overeenkomst voor het peterschap. Hiermee engageert de school zich om het perceel elk jaar een beetje meer kind- en natuurvriendelijk te maken. Recent werden er vogelhuisjes gemaakt en een boomstammenklasje. 'Dit mooie stukje natuur biedt nog
mogelijkheden genoeg om de volgende jaren uit te werken', belooft de school.

Educatieve vijver

Na het officiële gedeelte mochten de leerlingen kennis maken met het nieuwe stukje natuurgebied vlak bij het centrum van Tielt, gelegen tegen de Sint-Annastraat (naast nr 73). Dit perceel wordt educatief ingericht, zodat de scholen er gebruik van kunnen maken in hun natuur- en milieuonderricht.
De vijver is sinds 2009 eigendom van Natuurpunt. In november 2010 startten de natuurherstelwerken en werd de vijver opgeruimd. Het Regionaal Lanschap Noord Hageland coördineerde deze werken: het slib werd verwijderd, de vijverranden zijn aangeschuind en langs de vijver werd een moerasplantzone gemaakt. Er werd een steiger aangelegd, zodat de kinderen gemakkelijk wateronderzoek kunnen doen.

Om te koesteren

Natuurpunt beheert het natuurreservaat 'Tussen de 2 Motten in de Hagelandse Vallei'. 'We willen een zo groot mogelijke biodiversiteit behouden', legt de vereniging uit. 'We werken met een wetenschappelijk opgesteld beheerplan.'
De gemeente voorzag de nodige financiële middelen en logistieke ondersteuning voor de heraanleg van het domein. In 2010 brachten we deze werken reeds in beeld. (Het artikel vind je via deze link terug). Schepen Rudi Meeus en duurzaamheidsambtenaar Johan Massart waren dan ook heel tevreden toen ze het resultaat zagen.
'De natuur heeft zich hier schitterend hersteld', klonk het dinsdagnamiddag unaniem. Dit kunnen we alleen maar beamen, als we de foto's van 2010 vergelijken met de huidige reportage. Een uniek stukje natuur zo vlak bij de dorpskern moet gekoesterd worden.

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio