Gemeente koopt woning

Zandhoven - De gemeente Zandhoven zal overgaan tot de aankoop- 'in der minne' en 'uit de hand' - van het woonhuis gelegen aan de Amelbergasgtraat 34.

De gemeenteraad keurde deze beslissing unaniem goed.

Op 16 februari 2012 werd een schattingsverslag opgemaakt door dhr. W. Laureys, waarnemend eerstaanwezend inspecteur van het registratiekantoor te Zandhoven, waarbij deze de verkoopwaarde van het eigendom schatte op 265.000 euro. Na onderhandelingen zijn de eigenaars bereid om deze woning te verkopen aan de gemeente Zandhoven voor de prijs van 250.000 euro. De onkosten verbonden aan het verlijden van de verkoopsakte zullen gedragen worden door het gemeentebestuur.

De aankoop zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor notaris Paul van den Hove d'Ertsenryck uit Zandhoven met tussenkomst van notaris Philippe Goossens uit Grobbendonk. Ook de notariële akte, opgesteld door notaris van den Hove d'Ertsenryck, wordt door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

De financiering van deze aankoop zal geschieden bij middel van kredieten die ingeschreven zullen worden bij de eerstvolgende budgetswijziging voor het dienstjaar 2012. Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) en gemeentesecretaris Jan Bos worden afgevaardigd om bij het verlijden van de notariële akte, namens de gemeente Zandhoven, op te treden en rechtsgeldig te handelen. 

Eens de gemeente eigenaar is van deze woning zal er worden overgegaan tot het afsluiten van een huurovereenkomst met het echtpaar Lenaerts Jozef - Verwerft Mariette, beiden wonende in de bovenvermelde woning. De huurprijs blijft behouden op 190 euro per maand.

Oppositieraadslid Guy Huybrechts (Open VLD) uitte zijn bedenkingen bij de "wel hoge prijs voor een oude woning waar nog heel wat kosten aan zijn". Louis Lenaerts (CD&V), voorzitter van de gemeenteraad, vindt de prijs meer dan gerechtvaardigd "gezien de strategische ligging en de grote tuin van 1080m²".
Deze aankoop geschiedt voor openbaar nut. Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing zal aan de financieel beheerder overgemaakt worden.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio