Na haar pensionering vorig jaar is Mimi niet bij de pakken blijven zitten." Op de Grenzeloze Werelddag in december 2012 werd er voor de eerste maal gesproken over het openen van een wereldwinkel in Zandhoven," vertelt Mimi met pretoogjes, " en op 22 januari van dit jaar hebben we voor de eerste maal echt vergaderd over dit project. Wat er daarna op een goede vier maanden allemaal gerealiseerd werd is ongelooflijk. Dankzij de steun van het gemeentebestuur en een geldcheque van 11.11.11, die ons een heel eind op weg geholpen heeft, staan we hier vandaag allemaal samen om 'onze' Wereldwinkel te openen. Dank aan alle vrijwilligers ( een dertigtal, nvdr) die dit mede mogelijk maakten."

"Het gemeentebestuur is erg tevreden dat er uiteindelijk een “echte” wereldwinkel in Zandhoven geopend wordt," aldus brugemeester Luc Van Hove (CD&V).

"Het wordt een maatschappelijk belangrijk handelspunt in onze Zandhovense gemeenschap. Het werd eigenlijk stilaan tijd.
In het verleden namen we met de gemeente al produkten af van Oxfam, maar omdat we altijd buiten onze dorpsgrenzen moesten gaan inkopen doen, was dit niet zo efficiënt werken."
Na haar verdiensten als directrice van de hemeentelijke basisschool 't Kroontje in Massenhoven kon het gemeentebestuur niet anders dan haar ook in dit project te steunen  : "We wisten ook dat het een grote droom was van Mimi (Maria Janssens) ooit eens een wereldwinkel op te starten. Bij haar pensionering als directrice van de gemeentelijke basisschool ’t kroontje in Massenhoven, vorig schooljaar, hebben we haar beloofd mee te werken aan die droom. Een geschikt gebouw vinden was echter niet zo evident. Dat was in het verleden immers ook steeds de struikelblok. Alles viel echter in de juiste plooi toen het gebouw van de registratie vrijkwam. In het schepencollege was er snel een consensus om hier een sociaal huis van te maken. Welzijnsschakels en vzw traject zochten ook al langer een onderkomen, en dat kon nu allemaal in één keer gerealiseerd worden.
De voorbereidende vergaderingen om de opstart van de wereldwinkel te plannen, konden rekenen op vele geïnteresseerde vrijwilligers. Het is dank zij de hechte ploeg van vele gemotiveerde en geëngageerde mensen dat het gebouw een mooie winkelruimte werd, met de officiële opening als gevolg.
Het gemeentebestuur bedankt de hele ploeg o.l.v. Mimi . Niet alleen voor het geleverde werk, maar ook om de gedachte van “eerlijke handel” in Zandhoven uit te dragen.
We wensen het mooie project alle succes toe. Dit is weer een stap verder naar één van onze beleidsdoelstellingen : een “fair trade” gemeente worden ."
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio