Paul Ibou en onze koningen

Een 'Belgisch' kunstwerk van Paul Ibou Foto: Ibou

Zandhoven - Kunstenaar Paul Ibou, al meer dan 25 jaar inwoner van Zandhoven, beleeft de Nationale Feestdag met meer dan gewone aandacht. Hij heeft de koninklijke familie doorheen de jaren dan ook op verschillende momenten persoonlijk ontmoet. Een overzicht :

 RELATIE PRINS FILIP ( nu Koning Filip ) en DESIGNER PAUL IBOU

Sinds de jaren tachtig loopt een intense briefwisseling H/T vanuit het kabinet door ZKH PRINS FILIP met PAUL IBOU, mede door de functie van PRINS FILIP, als vroegere ere-voorzitter van de Belgische Dienst Buitenlandse Handel, waarvoor PAUL IBOU in opdracht van deze dienst, onder leiding toen van zijn voorganger Koning Albert II, exclusief grafische prestige opdrachten ( zoals een reeks luxe posters en publicaties ) mocht ontwerpen en realiseren, die het imago van België moesten uitstralen o.a. naar alle Belgische Ambassades wereldwijd en op internationale congressen en jaarbeurzen in het Buitenland. Die serie ontwerpen werden meermaals bekroond door hun originaliteit en hoogstaande stijl.

KONING BOUDEWIJN EN KONING ALBERT II benoemden PAUL IBOU drie maal, tot Ridder in de hoge Leopoldsorde, Ridder in de Kroonorde en Ridder in de Orde van Leopold II, een unieke grote eer wegens o.a. talrijke verdiensten met prestigieuze design- en kunstinitiatieven in China, Italië, Mexico, Brazilië, Polen, Tjechië, België, enz. PRINS ALBERT toen, bezocht de werken van PAUL IBOU in het Crest Hotel in Antwerpen waar Paul Ibou zeven jaar een kantoor en atelier hield tot 1985 en nadien zich vestigde in het Kasteeldomein "Hof van Lyere" te Zandhoven tot nu.

PRINS FILIP bezocht o.a . in 2007 de creaties van PAUL IBOU in Beijing ( China ), bij de
opening van het Antwerps Provinciehuis aldaar, waarna nadien ook bezoek werd gebracht
aan het Olympisch Park in Beijing waar PAUL IBOU een tweede monumentaal kunstbeeld
liet realiseren voor de Olympische Spelen en ook voor de Wereldtentoonstelling in Shanghai, in eervolle opdracht van de Chinese Culturele Overheid.

PAUL IBOU bezocht China meermaals intensief en de eerste maal reeds in 1977. Nadien voordrachten, juries en tentoonstellingen en talrijke publicaties in Chinese boeken en in Chinese internationale magazines.

RELATIE MET KONING BOUDEWIJN EN PAUL IBOU

Op 23 februari 1973 ( veertig jaar geleden ) werd PAUL IBOU als burger eervol uitgenodigd
voor een privé dejeuner op het Paleis te Laken, bij Hunne Majesteiten KONING BOUDEWIJN en KONINGIN FABIOLA en bracht de dag aldaar door. Nadien bezocht KONING BOUDEWIJN tweemaal de tentoonstelling PAUL IBOU in het "Design Center" te Brussel en ook de Internationale Bookfair te Brussel, waar LILIANE STAAL ( echtgenote Paul Ibou en manager Multi-Art-Press ) als gastvrouw optrad en zowel KONING BOUDEWIJN begeleidde, als ook afzonderlijk KONINGIN FABIOLA. De Koning nodigde nadien meermaals beiden uit op het Paleis te Brussel.
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio