Strategisch Project 'Groene Noordrand' uit de startblokken

Strategisch Project 'Groene Noordrand' uit de startblokken

Foto: if

Vilvoorde / Machelen / Zaventem / Kraainem / Wezembeek-Oppem - Een divers publiek van beleidsmakers, geëngageerde burgers en middenveldorganisaties uit de sectoren natuur, landbouw, recreatie, mobiliteit, water en erfgoed zakte zaterdag af naar de Plantentuin Meise voor het feestelijke startschot van het Strategisch Project 'Groene Noordrand'. Het Strategisch Project wil met al deze partners samen inzetten op het versterken van de open ruimte in de regio.

"Ten noorden van Brussel, verstopt tussen de Ring en andere drukke verkeersassen, vinden we nog een verrassend groene open ruimte met beekvalleien en open kouters", aldus Patrick Endels, coördinator van Regionaal Landschap Groene Corridor vzw en mede-initiatiefnemer. "De Maalbeek en haar zijbeken vormt hier, van bij de bron in Asse, over Wemmel en Meise, tot aan de monding in Grimbergen, de groenblauwe ruggengraat. Bovendien bezit dit gebied ook de kwaliteit om vanuit Brussel groene longen zoals het Laarbeekbos via de Maalbeekvallei te verbinden met het Lintbos en de Zennevallei in het oosten van het gebied."

"Een geïntegreerde aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting voor zachte recreatie en verweving met duurzame landbouw in de hele valleizone en aangrenzende kouters, kan een positief antwoord bieden op actuele en toekomstige dynamieken in en grenzend aan het gebied", vult Jeroen Reyniers van de Vlaamse Landmaatschappij, eveneens initiatiefnemer, aan. "De tijd is ook rijp om vanuit de geplande infrastructuurwerken zoals de herinrichting van de Ring of de sneltramlijnen van het Brabantnet in te zetten op landschappelijke kwaliteit. In plaats van nieuwe barrières op te werpen kunnen grote investeringsprojecten net een gelegenheid zijn om deze weg te werken. Zo kunnen we samen bouwen aan een robuust netwerk voor natuur, water en zachte recreatie."

"Samenwerking tussen de verschillende spelers in het gebied is hierbij het sleutelwoord", besluit projectcoördinator Brecht Vermote. "Deze geslaagde voormiddag met boeiende gastsprekers zorgde alvast voor veel ideeën om de komende 3 jaar mee aan de slag te gaan. Het enthousiasme bij alle aanwezigen is ook groot om mee hun schouders te zetten onder ons project om van deze Maalbeekvallei een nog mooiere regio te maken".

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio