Nieuwe criteria voor subsidies kinderopvang

Vilvoorde - De Vlaamse Regering stelt in 2017 nieuwe subsidies ter beschikking voor kinderopvang van baby’s en peuters. Voor stad Vilvoorde houdt dit in dat 29 nieuwe plaatsen aangevraagd kunnen worden in trap 2, de zogenaamde plaatsen met inkomenstarief.

Kind en Gezin vraagt aan de lokale besturen een gemotiveerd advies over de aanvragen. Een kwaliteitsvol advies geeft de lokale regisseur een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied van de gemeente. Het advies moet gebaseerd worden op criteria die op voorhand bekend gemaakt moeten worden. Voor deze oproep dient dit uiterlijk vóór 15 juni te gebeuren zodat indieners weten waarop de score van het lokaal bestuur gebaseerd is.

 

Gelet op de korte termijn, heeft het stadsbestuur zich voor deze oproep beperkt tot onderstaande criteria. In het najaar wordt de procedure opgestart om samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) criteria te bepalen die kunnen gebruikt worden bij een volgende uitbreidingsronde.

 

Criteria Vilvoorde voor uitbreidingsronde 2017 trap 2:

-       Criterium 1: Openingstijden:

o    Minder dan de standaard opvanguren: 0 punten;

o    Gelijk aan de standaard opvanguren: 1 punt;

o    Meer dan de standaard opvanguren: 2 punten.

 

-       Criterium 2: realisatietermijn: maximum 3 punten

 

-       Criterium 3: na de wettelijke voorrangsregels houdt de opvangvoorziening rekening met volgend criterium om een plaats toe te kennen: kinderen die woonachtig zijn in Vilvoorde: 3 punten

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio