Brusselsesteenweg ter hoogte van Lenterik blijft afgesloten voor vervoer +3,5 ton

Burgemeester bevestigt tonnagebeperking Brusselsesteenweg

Vilvoorde / Machelen - De tonnagebeperking aan de Brusselsesteenweg blijft voor beroering zorgen.

Op 30 april 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen een tijdelijke politieverordening goed om in de periode van 30 maart 2018 tot 1 september 2019 een tonnagebeperking van +3.5 ton op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Lenterik in te stellen. Op 7 september 2018 ontving het stadsbestuur echter de informatie dat het besluit door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant werd geschorst naar aanleiding van een klacht.

Het college van burgemeester en schepenen is het niet eens met de zienswijze van de gouverneur en gaat in beroep bij de Vlaamse minister, bevoegd voor Binnenlands Bestuur. De minister heeft 30 dagen de tijd om een beslissing te nemen.

 

Omdat het stadsbestuur van mening is dat het wegdek onvoldoende stabiliteit garandeert neemt de burgemeester op maandag 8 oktober 2018, in toepassing de nieuwe gemeentewet, vanuit veiligheidsoverwegingen een nieuw besluit om de tonnagebeperking van +3,5 ton terug in te stellen om zo de belasting van de weg te beperken. Dit in afwachting van de resultaten van een onafhankelijk studie in opdracht van de stad rondom de impact van de beschadigde riolering en de mogelijke onderzoekstechnieken van de grondstabiliteit. De verkeerspolitie zal vanaf dinsdagochtend controle uitvoeren op deze tonnagebeperking.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio