300.000 euro extra voor reconversie van industriezone

Vilvoorde / Machelen - Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 1,8 miljoen euro in zes strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Zo wordt onder meer 300.000 euro vrijgemaakt voor het project 'Reconversie Vilvoorde - Machelen'.

De subsidie betreft een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator en moet de actoren in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten. Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren, alsook samenwerkingen met private actoren, gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.

De strategische projecten dragen bij aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. In 2018 werden 16 aanvragen ingediend, waaruit een commissie van deskundigen zes projecten selecteerde. Zij ontvangen elk 300.000 euro. Eén van de laureaten is de stad Vilvoorde voor de voortzetting van het project “Reconversie Machelen - Vilvoorde".

Het oude industriële gebied op de grens tussen Vilvoorde en Machelen is een bijzonder strategisch gebied met een potentierijke locatie vlakbij de luchthaven, het spoor, water- en snelwegen en vlakbij Brussel. Het is een van de demografisch snelst groeiende gebieden van Vlaanderen.

 

De stad Vilvoorde, de gemeente Machelen, de POM Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabantwerken intensief samen om deze onderbenutte zone om te vormen tot een nieuwe stedelijke hefboomplek met een vermenging van functies, een kwalitatief openbaar domein met ruimte voor groen en water, en een duurzame ontsluiting voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en wagens.

 

Het gebied kent echter nog heel wat uitdagingen, zoals mobiliteitsdruk en bodemvervuiling. Ook de ligging nabij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vraagt specifieke aandacht.

 

Joke Schauvliege: “De voortzetting van het strategisch project is daarom cruciaal. De realisatie van diverse gebiedsgerichte plannen, de coördinatie van projecten rond mobiliteit en groenblauw netwerk en de monitoring van de effecten van de reconversie staan in deze nieuwe subsidieperiode op de agenda. Door de subsidiëring van dit project wil ik de transformatie naar een duurzame en toekomstgerichte toplocatie in Vlaanderen extra ondersteunen.”

 

Meer informatie: https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Strategische-projecten/Zoek-naar-projecten/Projecten/projId/36

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio