Verkiezingsdebat in gebarentaal

In zaal Miry van het Conservatorium aan de Hoogpoort vond maandagavond het eerste politiek debat in Vlaamse Gebarentaal plaats. Een honderdtal geïnteresseerden, vooral doven, kwamen naar het debat luisteren, en stelden achteraf vragen. Zoals bekend was het debat een initiatief van Bram Van Braeckevelt, de jongste kandidaat voor sp.a Groen, die Helga Stevens in een filmpje in gebarentaal uitdaagde tot een gesprek. Nu ja, uitdagen is een zwaar woord, Helga Stevens ging met plezier op de uitnodiging in. Zowel Van Braeckevelt als Stevens (in smaakvolle outfit die aanleunde bij de kleuren van haar partij N-VA) hadden een tolk die deze keer dus de gebarentaal omzette in gesproken taal, voor de sprekende aanwezigen die de Vlaamse Gebarentaal niet verstaan.

De twee behandelden tijdens het anderhalf uur durende debat vijf thema's. De standpunten lagen soms opvallend dicht bij elkaar. Dat was in elk geval zo op vlak van mobiliteit, tenminste naar het einde van de discussie toe, toen Van Braeckevelt nuanceerde dat Groen niet tegen auto's was, maar wel tegen het onnodig gebruik ervan.

Na de argumentatie van Helga Stevens trad hij haar nagenoeg volledig bij en gaf toe dat wie in de stad woont zijn auto daar moet kwijt kunnen. Toch pleitte hij vooral voor parkings aan de rand van de stad.

Toen het onderwerp welzijn en armoede ter sprake kwam, laaide de discussie op. Van Braeckevelt pleitte er voor de diversiteit van de bevolking te behouden en vond dat het stadsbestuur de noodlijdenden niet in de kou mag laten staan. N-VA is voorstander van een ondersteuning die beperkt is in duur. Helga Stevens benadrukte dat de toestroom van alsmeer meer mensen uit andere landen het gevolg is van de te gemakkelijke houding van Gent op vlak van toekennen van een leefloon.'

Zowel van Braeckevelt als Stevens waren tevreden over de afloop van het debat. Op het einde kregen ze elk één minuut om reclame te maken voor hun partij, en daar bleek dat mobiliteit, kinderopvang, meer betaalbare woningen en meer ruimte voor fietsers bij de twee sprekers voorkwamen.

'Dit was een goed debat, en politiek gaat over debatten', aldus Van Braeckevelt , maar het belangrijkste is dat dit debat gevoerd werd in de Vlaamse Gebarentaal, en daardoor heel toegankelijk was voor doven', aldus Helga Stevens.

Van Braeckevelt zelf is horend, maar de Vlaamse Gebarentaal is zijn moedertaal, omdat zijn ouders en zijn zus _ net als Helga Stevens _ doof geboren zijn.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio