Gehuldigd tijdens jongste gemeenteraad

Jules Robijns een man met hart en ziel voor de natuur

Jules Robijns een man met hart en ziel voor de natuur

Foto: if

Landen - Jules Robijns is tijdens de jongste gemeenteraad gehuldigd als verdienstelijk Landenaar voor zijn niet aflatende inzet voor natuur en milieu. “Het is niet mogelijk om deze gedreven Landenaar in tien woorden samen te vatten”, klonk het en dat is ook zo.

De Landense milieudienst J leerde Jules Robijns kennen als de gedreven voorzitter van de Landense Minaraad of Milieu- en Natuurraad. Alle dossiers werden door hem  grondig bekeken en bestudeerd.  Dankzij zijn vakkennis,  inzicht en bereidheid tot compromis genoot hij zowel vanuit de diverse geledingen in de raad als vanuit het college en de administratie heel veel respect. Heel vaak waren de acties van de Minaraad initiatieven of acties van Jules.   

Vanuit de “MINA-raad” haalde Jules eind jaren ’90 ook het GNOP-LANDEN (Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan) uit het slop. Het oorspronkelijke plan, opgemaakt door een doctoraatstudent aan de VUB,  werd door de overheid afgekeurd.  Met heel wat praktische tips en invulling raakte Landen doorheen de tweede zit. Eén van deze projecten zijn de vistrappen die hij met heel weinig geld en middelen heeft aangelegd aan de Koningsmolen te Eliksem.  In Vlaanderen wordt dit project bekeken als een voorbeeld!

Jules Robijns gaf mee concrete invulling aan het eerste Landense Milieubeleidsplan waarbij er niet enkel aandacht is voor natuurbehoud maar zeker ook  voor natuurontwikkeling en biodiversiteit. Ook in het eerste erosiebestrijdingsplan zat hij altijd mee aan tafel en bezocht hij talloze keren de probleempunten. De terreinkennis van Jules kent geen gelijke!

De studie van de waterkwaliteit in Landen (met o.m. de aanduiding van de knelpunten in het Landense rioolstelsel) is een document waar ook de VMM gebruik van maakte. Jules zakte meermaals af in de Landense riolen om de situatie te bekijken.

Jules Robijns staat mee aan de wieg van het Regionaal Landschap Zuid Hageland.

Op een unieke manier heeft Jules Robijns elke Landense berm geïnventariseerd.  Op zijn manier maakte hij een uniek bermbeheerplan op voor Landen, vlotjes goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Jules maakte voor Landen ook een uitgebreid bosbeheerplan op. Hij zette daarmee de Landense bossen op de kaart. Al onze bossen kregen het FSC label, een wereldwijd gehanteerd keurmerk dat een waarborg is voor duurzaam beheerde bossen. Zijn aanpak wordt ook door het Agentschap voor Natuur en Bos erg gewaardeerd. Hij begeleidt heel regelmatig onze werkmannen en ploegbazen bij het bosbeheer en werkt dan steeds mee met de arbeiders.

Hij koos ook de Landense koestersoorten zoals de  rivierdonderpad (=vis), rugstreeppad, de grauwe gors, de patrijs, … Hij kent hun biotoop als geen ander en signaleert als er problemen zijn.

 Jules gaf eveneens een aanzet voor een plan Harmonisch Parkbeheer in het Park Rufferdinge. Hij inventariseerde hier alle bomen en planten en ontwikkelde een visie.

Alhoewel Jules niet de voorzitter is van Natuurpunt Landen mag hij toch de drijvende motor en bezieler ervan genoemd worden, met het natuurreservaat de Landense Beemden als pronkstuk.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio