Extra gemeenteraad om protest tegen asielcentrum in Dormaal te bekrachtigen

Zoutleeuw - Het stadsbestuur roept de gemeenteraad met spoed samen op donderdag 5 september om 19.30. Het stadsbestuur wil op die wijze protesteren tegen de tijdelijke opvang van asielzoekers in voormalig woonzorgcentrum Philemon en Baucis. Het stadsbestuur is van oordeel dat de gemeenteraad zonder verder uitstel de Minister moet verzoeken de beslissing voor de oprichting van het asielcentrum in Dormaal in te trekken.

Het punt op de gemeenteraad gaat letterlijk als volgt:

 

“Op maandag 26 augustus jl. ontving de burgemeester van Minister De Block een telefoontje waarin zij aankondigde dat Fedasil in het WZC Philemon en Baucis in Dormaal een asielcentrum wil onderbrengen.

Op dinsdag 27 augustus jl ging een eerste overleg door tussen betrokken partijen, Fedasil en Anima Care (eigenaar) op uitdrukkelijke vraag van de burgemeester. Woensdag 28 augustus was er een eerste vergadering belegd door en met inwoners van Dormaal. Zij eisten terecht meer uitleg en informatie.

Het betreft tijdelijke opvang van asielzoekers (maximum 130 mensen) ten vroegste vanaf eindoktober. Het stadsbestuur beklemtoont dat voor een dergelijke beslissing van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL) aan de gemeente geen toestemming werd gevraagd, noch moet gevraagd worden.

Waarom ineens extra opvangplaatsen o.a. in Dormaal.

In maart 2018 was er een ambitieus plan om de opvangcapaciteit van asielzoekers af te bouwen omwille van een dalende trend bij de instroom van vluchtelingen. In de zomer van 2018 sloeg dat om en ontstond er een nood aan extra opvangplaatsen. Asielzoekers moeten nu langer wachten op een uitspraak door de dossierachterstand bij de asielinstanties. Daardoor blijven ze langer in de asielopvang en werd beslist om de opvangcapaciteit van bepaalde centra te verhogen en om andere centra te vinden of langer open te houden. Ondanks die beslissingen blijft de opvangcapaciteit te klein.

Daarom heeft Fedasil beslist om ook nieuwe centra te zoeken en zo in Dormaal plaatsen te creëren. Het gaat hier om een tijdelijk initiatief. In het centrum zouden zowel gezinnen – met en zonder kinderen – als alleenstaanden van diverse nationaliteiten verblijven. Het zou gaan om een ‘open opvangcentrum’. Dit betekent dat bewoners er overdag – gecontroleerd – binnen en buiten kunnen lopen. ’s Nachts is het centrum gesloten. Bezoekers kunnen zich wel aanmelden, maar het opvangcentrum is niet vrij toegankelijk. Fedasil gaat er vanuit dat men een piek heeft bereikt en in de loop van 2020 terug aan afbouwen kan beginnen.

Het stadsbestuur stelt niettemin voor om vanuit de gemeenteraad een duidelijk signaal te geven aan minister De Block en formeel te protesteren vanuit de gemeenteraad tegen de wijze waarop zonder

overleg met de stad beslist werd tot inplanting van het asielcentrum. De locatie zelf van het landelijk rusthuis met kleine tuin is onverenigbaar met de bestemming van asielcentrum. Voorafgaand overleg en communicatie met de stad de gelegenheid gegeven om duidelijk te maken dat een project in dit dorp, in deze straat niet realistisch is. Dat het asielbeleid, meer dan de bevoegde minister en diensten lief is, op ‘niet in mijn buurt-protest’ botst, begrijpt iedereen, maar het mag geen excuus zijn om eenzijdige beslissingen aan de buurt op te leggen.

De 4 politieke fracties hebben zich op 02/09/2019 via hun voorzitters reeds uitdrukkelijk geëngageerd de minister te verzoeken haar beslissing in te trekken.

Het college stelt voor minister De Block met aandrang te vragen terug te komen op de genomen beslissing van Fedasil om een asielcentrum in te richten in het WZC Philemon & Baucis.”

wanneer: donderdag 5 september om 19.30 uur

Waar: stadskantoor AC zaal Ophem, Aen den Hoorn 1 Zoutleeuw

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio