Landen onderhandelt nieuwe afspraken met NMBS over de stationsparking

Stationsparking in weekeinde allicht gratis

Landen - Het college van burgemeester en schepenen heeft nieuwe afspraken gemaakt met de NMBS over het gebruik van de stationsparking. Het stadsbestuur ging niet akkoord met de eerste voorstellen van de NMBS en kon na verdere onderhandelingen betere afspraken maken.

Na ondertekening van dit akkoord kan je in Landen weer gratis parkeren op de stationsparking tussen 19 en 7 uur en in het weekend van vrijdag 19 uur tot maandag 7 uur. Ook rond het organiseren van evenementen op het Stationsplein zijn duidelijke afspraken gemaakt.

In ruil hiervoor staat de stad Landen voor het jaarlijkse onderhoud van de plantsoenen op de parking en het sneeuwvrij maken van de toegang tot de parking en de circulatiezone op de parking. De NMBS staat in voor het dagelijks onderhoud van de parking (verlichting, dagelijks groenonderhoud, onkruid wieden, zwerfvuil opruimen,… ).

Dit nieuwe akkoord wordt op dinsdag 22 oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio