Geen eeuwenoude bedevaart naar Scherpenheuvel dit jaar

Scherpenheuvelkapel aan het kerkhof Foto: dll

Landen - De eeuwenoude voetgangersbedevaart van Landen naar Scherpenheuvel vindt dit jaar niet plaats op pinkstermaandag 1 juni. Het comité onderzoekt of een latere datum kan.

De vroegste datum in verband met de voetgangersbedevaart van Landen naar Scherpenheuvel vinden we terug in een stadsrekening van 1650.  Het gaat om een rekening van acht “stuyvers” voor het maken van een riem “om de vane te draeghen in de processie tot Scherpeheuvel”. De maker was Peeter Hersters. In de parochieregisters staat er geen melding over de bedevaart. Dat zou er kunnen op wijzen dat de bedevaart vanuit het volk gegroeid is.

De vroegste bedevaart uit Attenhoven vond plaats in 1631. Er stierven in dat jaar 126 inwoners van de 600 aan de pest. De overblijvende inwoners beloofden jaarlijks een boetetocht naar Scherpenheuvel te ondernemen indien de zwarte dood verdween. En dat gebeurde.

Tot vorig jaar trok de voetgangersprocessie van Landen drie weken voor die van Attenhoven, op pinkstermaandag naar Scherpenheuvel. Vroeger kwam een dag later de processie ook te voet terug. Het gaat om ongeveer 35 km enkel.

Al eeuwen volgen de bedevaarders dezelfde weg en ook de pleisterplaatsen zijn door de eeuwen heen ongeveer dezelfde gebleven. Oorlogen, bezettingen, revoluties  en godsdienstvervolging stopten de processie van de Landenaren nooit. Covid-19 slaagt daar nu wel in.

De bedevaart vertrekt steeds om half zes aan de Sint-Gertrudiskerk. De eerste halte is reeds aan het Scherpenheuvelkapelletje aan het kerkhof. In  2.000 schonk het Scherpenheuvelcomité een glasraam aan de Sint-Getrudiskerk.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio