Open Minaraad raadpleegt de inwoners

Jules Robijns stelt zijn bermbeheerplan voor

Landen - Op woensdag 21 december organiseert de dienst Leefmilieu en Landbouw een open vergadering van de Landense Raad voor Milieu en Natuur, kortweg Minaraad. Het gaat onder meer over het bermbeheerplan van voorzitter Jules Robijns. Het is de bedoeling om de inwoners te raadplegen en te adviseren.

De Minaraad geeft advies en aanbevelingen betreffende alle aangelegenheden op het vlak van het gemeentelijk leefmilieu en -natuurbehoud en het lokaal duurzaam beleid. Tijdens een ‘open Minaraad’ wordt de vergadering opengesteld voor alle inwoners. Iedereen kan dan als niet-stemgerechtigd lid deelnemen aan de besprekingen.

Eén van de onderwerpen is het bermbeheerplan: ‘Mensen wandelen liefst langs wegen met goed verzorgde, bloemrijke bermen. Deze geven rust, voldoening, verwondering en inspiratie tot verkenning. Een mooie berm heeft een hoge natuurwaarde, dwingt respect af bij aangelanden en stimuleert tot bescherming en behoud.

‘Het bermbeheerplan moet de start zijn om Landen een mooier, bloemrijker uitzicht te geven.
Daarnaast wil de auteur het stadsbestuur wijzen op het belang van de bermen als
openbaar domein, de verantwoordelijkheid die ze draagt in het beheer ervan en de
mogelijkheid die ze heeft om via een verantwoord beheer bij te dragen tot het
behoud van of de verbetering van de biodiversiteit in onze stad als erfenis voor de
toekomstige generaties.’

Andere punten op de agenda: toelichting kwaliteit oppervlaktewateren in Landen en advies projecten samenwerkingsovereenkomst 2012.

Waar: raadzaal stadhuis
Wanneer: woensdag 21 december om 20 uur
Prijs: gratis
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio