Koksijde laat terreinen uit jachtplannen uitkleuren

Koksijde - Wie wil jagen in Vlaanderen, moet een plan van zijn jachtterrein neerleggen bij de arrondissements-commissaris: het jachtplan. Heel wat terreinen zijn echter ingekleurd zonder expliciete toestemming of medeweten van de (huidige) eigenaar. Het gaat dan bv. om grond die in het verleden fout of onnauwkeurig werd ingekleurd of terreinen die intussen verkaveld werden of een nieuwe bestemming kregen. Anno 2018 is het in de praktijk dan ook vaak onmogelijk om nog op die ‘virtueel’ ingekleurde percelen te jagen. Ook in Koksijde is dit het geval.

Tot voor kort was het omwille van administratieve euvels echter onmogelijk om dergelijke kleine privé-eigendommen te laten uitkleuren. Op voorstel van onder meer Vogelbescherming Vlaanderen verbeterde de Vlaamse Regering daarom de regelgeving met enkele nieuwe jachtbesluiten, waaronder het zogenaamde ‘Jachtadministratiebesluit’. Nieuwe terreinen kunnen hierdoor enkel nog met schriftelijke toestemming van de eigenaar in een jachtplan worden opgenomen. De jachtplannen zijn voortaan ook online raadpleegbaar via www.geopunt.be.

Wie vaststelt dat zijn of haar eigendom fout is weergegeven op een jachtplan, kan dit steeds laten rechtzetten.
Schepen van leefmilieu Albert Serpieters (CD&V): "Dat maakt de situatie inderdaad transparant en correct. En dat juichen we toe. Het bestuur vroeg de arrondissementscommissaris begin september dan ook om de gemeentelijke percelen die verkeerdelijk in een jachtplan stonden ingekleurd, te schrappen. Concreet ging het dan o.a. over de eigen terreinen nabij de groendienst, het speelplein en het Milieupark in Koksijde en over de stationsomgeving. Deze eigendommen worden nu logischerwijs uitgekleurd."

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio