Steden verzoenen zich bij klok van vredesbeiaard

Historische Duits-Belgische ontmoeting

Verzoeningsmoment burgemeesters Aarschot en Solingen Foto: IF

Rotselaar / Aarschot - Honderd jaar na het einde van de Groote Oorlog hebben de burgemeesters van Aarschot en de Duitse stad Solingen elkaar de hand gereikt in het Nederlandse Asten. Dit gebeurde op donderdag 23 augustus om 16.15 uur rond de nieuwe verzoeningsklok van de Aarschotse Vredesbeiaard in de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij.

Historische ontmoeting
Op 23 augustus hebben de Astense klokken de verzoening bezegeld tussen de Duitse stad Solingen en de Belgische martelaarstad Aarschot. Tijdens een historische ontmoeting in Klokkengieterij Eijsbouts hebben de burgemeesters van beide steden elkaar de hand geschud rond de nieuwe verzoeningsklok van de Aarschotse Vredesbeiaard.

Co-peterschap grootste klok
Vredesbeiaard Solingen heeft het co-peterschap aanvaard van de grootste klok van de Vredesbeiaard die op zondag 11 november plechtig wordt ingespeeld in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot. Een symbolisch gebaar van verzoening aangezien soldaten uit Solingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Aarschot waren gelegerd. Op de sierrand van de nieuwe klokken staat een vredesduif met een olijftak en zeven klokjes (zie foto’s). De klokjes symboliseren de zeven Belgische martelaarsteden die zwaar geleden hebben tijdens de inval van de Duitse troepen in 1914. 

"Augustus 1914 vormt een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van onze stad Aarschot. Meer dan 170 burgers werden in koelen bloede geëxecuteerd, hele stadswijken in vlammen gezet. De Duitse oorlogsmisdaden laten tot op de dag van vandaag hun sporen na in onze stad. In 2014, bij de 100-jarige herdenking, werd nogmaals duidelijk hoeveel Aarschotse gezinnen nog steeds geraakt worden door de gruwelijkheden die hun grootouders of overgrootouders meemaakten. Tot op de dag van vandaag blijven de verhalen voor vele Aarschotse families levendig", zegt burgemeester André Peeters (CD&V).

"Wijlen priester Jozef Devroey, wiens vader één van de geëxecuteerden was en die zijn ganse leven wijdde aan de herdenking van de Groote Oorlog sprak als volgt over de gebeurtenissen: “Vergeven, ja. Vergeten nooit!”. Het is in de geest van deze leuze dat we hier vandaag staan en dat onze stad de herdenking van de gruwelijke gebeurtenissen van augustus 1914 benadert. Vergeten dat doen we niet, en dat zullen we ook nooit doen! Of het nu is in de verhalen die doorverteld worden door de Aarschotse families, of in het straatbeeld waarvan de monumenten, de architectuur, de ruimtelijke inplanting en de straatnamen ons aan de oorlog doen herinneren. Of in de talrijke herdenkingsactiviteiten die we organiseren. Vergeten, nooit. De Vredesbeiaard waarvoor we hier aanwezig zijn, benadrukt deze boodschap en zal er mee voor zorgen dat de herdenking van de Groote Oorlog verzekerd is voor de toekomst. De vele beiaarden in ons land en ver daarbuiten tonen aan dat ze gemaakt worden om de tand des tijds te doorstaan. Vele van hen zijn honderden jaren oud. Het gieten van klokken in naam van de vrede is dus meer dan symbolisch. Want zo zullen we de gruwelijke gebeurtenissen nooit vergeten. De vredesboodschap is gegoten in brons en voor de toekomst."

Peeters voelde zich zeer vereerd en verheugd dat de heer Ernst Lauterjung, ambtsgenoot van de Duitse stad Solingen, een stad waarvan er tijdens de Eerste Wereldoorlog 48 soldaten gelegerd zaten in Aarschot er bij was in Asten en dat de Duitse stad het co-peterschap wil aanvaarden van de verzoeningsklok, de grootste klok van de Aarschotse beiaard. 

"Het is dankzij onze mogelijkheid tot vergeven dat we hier, 104 jaar na de feiten, samen aanwezig kunnen zijn. Belgen, Duitsers en Nederlanders, verenigd rond een boodschap van nooit meer oorlog! Ondertussen zijn we er in Europa in geslaagd om 73 jaar in vrede te leven, een ongekend lange periode in de Europese geschiedenis. 73 jaar waarin vrede het haalt van oorlog, waarin menselijkheid het haalt van zinloze brutaliteit, en samenwerking van verdeeldheid. 73 jaar waarin we Europa en de waarden waarvoor deze samenwerking staat, dankbaar mogen zijn. Het verheugt ons daarom des te meer dat Herman Van Rompuy, de voormalige voorzitter van de Europese Raad, tijd heeft willen vrijmaken om speciaal voor onze beiaard, speciaal voor de verzoeningsklok, een haiku te schrijven."

De inhuldiging van de beiaard op 11 november wordt  het orgelpunt van het uitgebreid herdenkingsprogramma rond Wereldoorlog I. Heel wat mensen zijn momenteel volop bezig met de organisatie en de uitwerking van de inhuldiging. "Hiervoor wil ik hen al op voorhand bedanken. Ook Marc Van Eyck wil ik nogmaals bedanken als promotor en bezieler van de Vredesbeiaard, zelden heb ik iemand mogen ontmoeten met zoveel passie, enthousiasme en knowhow. En natuurlijk moet ik ook de sponsors bedanken, want zonder hen zou deze Vredesbeiaard niet kunnen bestaan", besluit Peeters.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio