Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning windturbinepark

Windmolenpark op komst in Aarschot?

Windmolenpark op komst in Aarschot?

Toch nog exploitatie van windenergie in Aarschot? Foto: IF

Rotselaar / Aarschot - Na de afwijzing in Gelrode en in Rillaar (grensgebied Tielt-Winge), mogelijks nu windturbines omgeving Gaston Geenslaan.

Op haar website brengt de stad Aarschot het openbaar onderzoek ter kennis in het kader van de aanvraag van de installatie en exploitatie van een windturbinepark in de omgeving van de Gaston Geenslaan, ingediend door W-kracht NV, gevestigd te Zedelgem. Het openbaar onderzoek loopt van 6 augustus 2018 tot en met 5 september 2018 .

Inhoud van de aanvraag:
Het betreft 3 windturbines met elk een individueel nominaal vermogen van 2.300 kW, gebruik van transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA, waaronder 3 transformatoren met elk een individueel vermogen van 3.200 kVA.  

Inzage en bezwaren of opmerkingen:
*Het dossier ligt ter inzage op de dienst omgeving van het stadsbestuur Aarschot tot de sluiting van het openbaar onderzoek op datum van 04/09/2018. Via de website kan u eveneens beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

*Bezwaren of opmerkingen kan men via het omgevingsloket indienen of schriftelijk (via post of mail: omgeving@aarschot.be).

*Bezwaren moeten uiterlijk op 04/09/2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2018082646. Wie meer vragen heeft kan contact opnemen met het departement Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de stad Aarschot.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio