Voortaan rechtstreekse inspraak voor inwoners in gemeenteraad

Aarschot - Tijdens de zitting van 14 februari keurde de gemeenteraad het nieuwe huishoudelijke reglement goed. Het stadsbestuur liet hierin de nodige bepalingen opnemen om inwoners van Aarschot rechtstreeks inspraak in het beleid te geven.

De stad ook biedt vortaan ook de mogelijkheid aan burgers om punten op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Hiermee maken ze het rechtstreeks meewerken aan het beleid mogelijk.
Schepen van Participatie, wijk- en buurtwerking Isabelle Dehond (Open VLD): “We vinden het belangrijk dat burgers zelf voorstellen over het beleid kunnen indienen. Dit stond ook al expliciet vermeld in het programma van het nieuwe stadsbestuur. We willen dit nu effectief in de praktijk toepassen. Daartoe lieten we de nodige bepalingen opnemen in het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad.”

Door deze maatregel krijgen burgers het recht om voorstellen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te laten opnemen. Hiervoor moet de indiener van het voorstel de handtekeningen van 1% van het aantal inwoners van de stad ouder dan 16 jaar verzamelen, dus zo'n 300. De betrokken indiener wordt vervolgens op de gerelateerde gemeenteraadscommissie uitgenodigd voor verdere bespreking. Daaruit moet dan blijken dat het punt op de agenda van de gemeenteraad kan worden geplaatst. De stemming over het punt in de gemeenteraad bepaalt uiteindelijk of het voorstel al dan niet wordt aangenomen.

De verzoekschriften voor de gemeenteraad worden eerst behandeld door het college van burgemeester en schepenen en vervolgens op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. 
De stad werkte intussen gebruiksvriendelijke formulieren uit die de Aarschottenaren kunnen benutten om een voorstel of verzoekschrift in te dienen. Beide formulieren zijn beschikbaar op de stedelijke website www.aarschot.be.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio