Commissie voor Ruimtelijke Ordening zoekt leden

Koksijde - De gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening die de gemeenteraad adviseert over ruimtelijke ordening, is op zoek naar nieuwe leden. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 24 mei.

De nieuwe Gecoro bestaat uit vijf deskundigen inzake ruimtelijke ordening en acht vertegenwoordigers van verenigingen: twee afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen,
twee afgevaardigden uit verenigingen van handelaars, een afgevaardigde uit verenigingen van landbouwers, een afgevaardigde uit verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers, en twee afgevaardigden uit CIB, de Confederatie van Immobiliënberoepen.
Vertegenwoordigers van verenigingen moeten naar voor worden geschoven door de vereniging. Elke vereniging moet een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat afvaardigen. Bij de aanstelling wordt dan bepaald welke van de twee effectief lid wordt en welke plaatsvervanger. Voor deskundigen geldt deze voorwaarde niet, omdat zij zich persoonlijk kandidaat stellen, zonder plaatsvervanger.
Stop bij je kandidatuur een motivatie met daarin je interesse voor Koksijde in het algemeen en voor de ruimtelijke ordening in het bijzonder. Ben je een deskundige? Vermeld dan wat je tot deskundige maakt.
Kandidaat? Dien dan je aanvraag in tegen vrijdag 24 mei bij het college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde).

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio