Nieuwpoort wordt Warme Stad

Nieuwpoort wordt Warme Stad

Foto: communicatie Nieuwpoort

Nieuwpoort - Nieuwpoort gaat zich meer inzetten voor kwetsbare jongeren. Er wordt daarvoor samengewerkt met alle relevante organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en jongeren.

Eén op vijf Vlaamse jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen. Dit is een ontluisterend cijfer waar het stadsbestuur van Nieuwpoort dringend iets aan wil veranderen. Daarom stapt Nieuwpoort samen met 41 andere steden en gemeenten in het project ‘Warme Steden en Gemeenten’. In een Warme Stad heeft iedereen de taak om er écht te zijn voor kinderen en jongeren. Samenwerken is de sleutel tot succes.

Krachten bundelen

“We zullen alle organisaties verenigen die werken met kinderen en jongeren rond het thema mentaal welzijn. Zo kunnen we de krachten bundelen om de veerkracht van onze jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren leidt immers tot een betere gezondheid en vermijdt veel psychisch leed in het latere leven”, aldus Lode Maesen, jeugdconsulent. Nieuwpoort zal zich op acht pijlers baseren om dit te verwezenlijken: aandacht besteden aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren, een warme en ondersteunende opvoeding aanmoedigen, persoonlijke ontwikkeling ondersteunen, verbondenheid met de omgeving creëren, kansen op een fysieke gezondheid maximaliseren, kwetsbaarheid bespreekbaar maken, de weg naar hulp gemakkelijk maken en de jeugd bij het beleid betrekken.

Veilige plek

Schepen van Sociale Zaken Jos Decorte (CD&V) reageert: “Het einddoel? Een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten.“

Tijdens het traject wordt de stad begeleid door Logo Brugge-Oostende en ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.

Warme William

Het symbool van deze verbondenheid is Warme William, de mascotte van de Warme Stad. Schepen van Jeugd Bert Gunst (CD&V): “Deze campagne, met bijhorende app, wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder te oordelen. Een mooie gedachte die wij als stadsbestuur zeker moeten ondersteunen.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio