Impact maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis op het huurrecht

De Haan / Middelkerke / Diksmuide / Nieuwpoort / Koksijde - er bestrijding van het nieuwe coronavirus (COVID 19) heeft de overheid een aantal beperkende maatregelen uitgevaardigd. Door alle niet-essentie¨le verplaatsingen te verbieden, hoopt men de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen in het Vlaamse Gewest.

De coronamaatregelen zijn uitzonderlijk en de invloed ervan op het huurrecht is niet altijd eenvoudig te bepalen. Bij het beantwoorden van de vragen werd daarom steeds vertrokken van de instructies van de Nationale Veiligheidsraad, het uitzonderlijke karakter van deze situatie en het gezond verstand.
Het uitgangspunt bij de antwoorden is het vermijden van alle niet-essentie¨le verplaatsingen en het zo veel mogelijk vermijden van fysiek contact. Dat is echter niet altijd mogelijk. Hou bij alle gevallen waarin er een fysiek contact is tussen huurder en verhuurder, tussen huurder en werkman,... rekening met de algemene voorzorgsmaatregelen: hou voldoende afstand (social distancing: minimum 1,5 meter tussen personen), vermijd een mix van verschillende leeftijden, was na elk fysiek contact de handen,...

Een dringende verhuizing wordt door de Nationale Veiligheidsraad beschouwd als een essentie¨le verplaatsing en is dus toegelaten. De Nationale Veiligheidsraad raadt aan om niet-noodzakelijke verhuizingen uit te stellen. Er moet dus geval per geval nagegaan worden of het niet mogelijk is om de verhuizing uit te stellen, zodat onnodig contact kan vermeden worden.
Andere stappen in het verhuurproces zijn in bepaalde gevallen verboden (bv. huisbezoeken van vastgoedmakelaars of bezichtigingen van verhuurde woningen) of zullen ernstig bemoeilijkt worden door de beperkende maatregelen (bv. plaatsbeschrijvingen door particulieren), zodat ook daar best nagegaan wordt of deze uitgesteld kunnen worden.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio