Huurders krijgen extra ondersteuning

Samenwerking met huurdersbond

Aarschot - De stad Aarschot gaat samenwerken met de huurdersbond. Hierdoor krijgen de huurders extra ondersteuning.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Aarschot heeft beslist samen te gaan werken met de huurdersbond Vlaams-Brabant. Hierdoor kunnen huurders voortaan juridisch advies krijgen over mogelijke problemen betreffende de huurwoning. Voordien moesten huurders hiervoor aankloppen bij het hoofdkantoor van de huurdersbond in Leuven. Vanaf 1 september 2012 kunnen de inwoners van Aarschot in hun eigen stad terecht. Hiermee wil de stad nog wat extra bijdragen tot een gedegen woonbeleid.

"Dit initiatief op vlak van woonbeleid gebeurt als derde luik, naast enerzijds de realisatie van betaalbare huurwoningen (27 gerealiseerd en 57 vergund) en anderzijds de betaalbare woningen voorzien in het project Poortvelden. We willen mensen die in Aarschot een woning huren of willen huren extra ondersteunen. Voor juridisch advies over het huren van een woning kunnen zij dan ook vanaf 1 september 2012 in Aarschot terecht en hoeven zij niet meer te pendelen naar het hoofdkantoor van de huurdersbond in Leuven", vertelt burgemeester André Peeters (CD&V).

Samenwerking huurdersbond
De stad zal dus een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de huurdersbond Vlaams-Brabant. Deze instantie geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders en wijst hen op hun rechten en plichten.

Bovendien biedt de stad de huurdersbond een lokaal aan waar medewerkers van de huurdersbond twee halve dagen per maand ter beschikking staan om de Aarschottenaren een antwoord te geven op allerlei vragen en problemen die te maken hebben met het huren van een woning. Gedurende die dagen zal een huurconsulent de nodige infrastructuur ter beschikking krijgen om, op afspraak, leden van de huurdersbond bij te staan bij al hun huurkwesties. Elke huurder kan lid worden tegen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van twaalf euro en krijgt daarvoor onbeperkt advies en bijstand. De data en tijdstippen waarop de huurconsulent beschikbaar zal zijn, worden later bekendgemaakt.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio