NV Waterwegen en Zeekanaal legt beweegbare brug aan Zennegat

Mechelen - Vandaag en de komende dagen worden de onderdelen geplaatst van de beweegbare fiets- en voetgangersbrug aan de Zennegatsluis in Mechelen, die het sluitstuk vormt van de verbeterde ontsluiting voor fietsers en wandelaars op de jaagpaden langs Rupel, Dijle, Zenne en kanaal Leuven-Dijle.

De jaagpaden langs Rupel, Dijle, Zenne en kanaal Leuven-Dijle worden bijzonder
intensief benut door fietsers en wandelaars. Fietsers kunnen vanuit Rumst en zelfs vanuit Willebroek en Boom via de jaagpaden naar Mechelen rijden.
 

Deze jaagpaden zijn opgenomen in de wandel- en fietsroutenetwerken van de
provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het Zennegat in Mechelen ligt centraal in dit
gebied. De historische site rond de sluis aan de monding van het kanaal Leuven-Dijle
vormt een belangrijke toeristische trekpleister die vooral in de zomermaanden
op veel belangstelling kan rekenen.

De ontsluiting van het Zennegat voor wandel- en fietsverkeer was tot voor enkele jaren
niet ideaal . Sinds de sluisdeuren enkele jaren geleden om veiligheidsredenen werden
afgesloten, lag er weliswaar een voorlopige vlottende brug om het kanaal over te steken,
maar om ook de Zenne te kruisen moest men een omweg maken van bijna drie
kilometer, via de drukke baanbrug in Heffen.

Om hieraan te verhelpen startte Waterwegen en Zeekanaal NV in oktober 2010 nabij de
Zennegatsluis de bouw op van twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over
respectievelijk Zenne en kanaal Leuven-Dijle. De bouwwerken hiervoor werden
opgestart in oktober 2010 en de brug over de Zenne werd eind vorig jaar al in gebruik
genomen.
 

Voor de realisatie van de brug over het kanaal Leuven-Dijle werd sowieso al een langere
duurtijd ingeschat omdat het om een beweegbare brug gaat, waarvan de technische
realisatie heel wat complexer is dan van een vaste brug.

Na de nodige voorbereidingen is de betrokken aannemer gestart met het ter plaatse monteren van de onderdelen van de brug. Deze werken zullen een drietal dagen duren.
Na deze werken dient de brug nog te worden aangesloten op het telematicanetwerk
van het kanaal Leuven-Dijle, wat moet toelaten om de brug van op afstand te
bedienen. Deze werken zullen nog enkele maanden in beslag nemen, zodat de brug
definitief klaar zal zijn tegen het volgende toeristisch seizoen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio