OCMW-raadslid Progressief Kartel blijft zetele

Middelkerke - In zijn advies stelt de auditeur van de Raad van State dat de West-Vlaamse Raad voor verkiezingsbetwistingen ten onrechte de aanstelling van Ringo Vandermeeren (Progressief Kartel) heeft nietig verklaard.

Ringo Vandermeeren haalt opgelucht adem. 'Ik ontving onlangs het advies van de Auditeur van de Raad van State waarin klaar en duidelijk wordt aangetoond dat de West-Vlaamse Raad voor verkiezingsbetwistingen haar bevoegdheid te buiten is gegaan om ambtshalve de verkiezingen voor de Middelkerkse OCM-raad te onderzoeken en mijn aanstelling nietig te verklaren', aldus Vandermeeren.  'Ik was er nochtans niet gerust in. Het begon met de vaststelling dat bij het indienen van de kandidatuur fouten waren gemaakt. De gemeenteraad van januari was echter van oordeel dat de kandidatuur wel rechtsgeldig was. Maar ondanks het feit dat er niemand bezwaar had ingediend vond de West-Vlaamse Raad voor Verkiezingsbetwistingen – nota bene als de enige van alle provinciale Raden - het nodig om ambtshalve de verkiezingen te onderzoeken èn de aanstelling van Ringo Vandermeeren te vernietigen.'

Het Progressief Kartel ging in beroep bij de Raad van State. En met succes. Ringo Vandermeeren: 'Als je het advies goed leest, dan merk je dat de Auditeur de Provinciale Raad op de vingers tikt. Een dergelijk eigengereid optreden zonder dat er een bezwaar werd ingediend, gaat voorbij aan de wil van de decreetgever om alle kandidaten op een gelijke voet te behandelen en hiermee de gemeentelijke democratie te respecteren. Jammer dat zoiets fundamenteels via de rechtbank moet worden afgedwongen.'

Normaal gezien volgt de Raad van State het advies van de Auditeur.

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio