Gemeenteraad kiest voor heffing op nachtwinkels

Aarschot - In de gemeenteraadszitting van 21 oktober 2013 werd de heffing op nachtwinkels goedgekeurd. Niet alle raadsleden gingen hiermee akkoord. Groen vindt deze maatregel zelfs discriminerend.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Aarschot besloot om een heffing op nachtwinkels in te voeren en bracht dit reglement op maandag 21 oktober 2013 op de gemeenteraad. De meerderheid stemde voor, maar Groen had toch bedenkingen bij het instellen van dergelijke belastingen, en nog meer bij de vestigingsbedragen.

M%et de inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel zal wie een nachtwinkel wil uitbaten in Aarschot of één van de deelgemeenten, voortaan een jaarlijkse belasting van 1.000 euro en een éénmalige openingsbelasting van 5.000 euro betalen. Ook de aanvraag van een exploitatievergunning is voortaan van toepassing.

'Met de ontvangsten die hieruit voortvloeien, kunnen we een doordacht lokaal economisch beleid voeren in de handelskernen. Een teveel aan nachtwinkels schaadt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het winkelapparaat. Gerichte acties om de verscheidenheid en de kwaliteit van de handelszaken te bevorderen, kunnen deze neerwaartse spiraal doorbreken', zegt Mattias Paglialunga, schepen van Lokale Economie.

'Een vestigingspremie voor één bepaalde soort van winkels uitvaardigen is mijn inziens en die van onze partij nogal discriminerend. We hebben trouwens over heel het grondgebied van Groot Aarschot maar vijf nachtwinkels, waarbij er bij mijn weten nog nooit iets is voorgevallen dat als hinderlijk kan worden beschouwd. We mogen ook niet vergeten dat hier tewerkstelling mee gemoeid is', zegt Johan Van de Schoot (Groen).

Bij N-VA werd opgemerkt dat er hier ook zeker moet aandacht besteed worden aan de wetgeving omtrent de tewerkstelling en het naleven van de Sociale wetgeving.

Vestigingsvergunning
Naast de taxering wordt de vestiging van een nachtwinkel onderworpen aan een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Voor de uitbater een aanvraag tot exploitatievergunning indient, moet hij of zij een vestigingsvergunning kunnen voorleggen
 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio