Brandweer geeft toelichting bij oefening die uit de hand liep

Brandweer geeft toelichting bij oefening die uit de hand liep

Foto: edp

Zottegem - Op vrijdag 7 juni liep een brandweeroefening van de Zottegemse brandweer in de Nijverheidsstraat uit de hand. Zie Het Nieuwsblad 8 juni 2013. In een persbericht lichten dienstchef brandweer Paul Roelandt en beroepskapitein Peter De Vijlder toe waarom realistische oefeningen noodzakelijk zijn. Wij publiceren hieronder de volledige tekst van de brandweer:

Persbericht Brandweer Zottegem

Aan de Nijverheidsstraat is vrijdagavond 7 juni een brandweeroefening uit de hand gelopen. De Brandweer van Zottegem oefende in het slooppand naast de oude brandweerkazerne met het blussen van een beperkte vuurhaard. Realistisch oefenen is reeds lang ingeburgerd binnen ons korps maar deze keer verliep de oefening te realistisch.

Vrijdag 7 juni heeft zich een incident voorgedaan dat ons voltallige korps liever niet hadden willen zien gebeuren: het dakverdiep van het oud-politiegebouw naast onze oude kazerne is in vlammen opgegaan ten gevolge van een realistische oefening.
Omwoners welke schade hebben geleden, collega’s welke aanwezig waren op de oefening, burgers van hier en omstreken hebben vraagtekens bij dit alles. Terechte vraagtekens uiteraard omdat van een brandweerdienst verwacht wordt dat wij er zijn om branden te blussen en niet om ze te veroorzaken. Wij zijn er ons van bewust dat dit voorval een negatieve impact kent op ons imago als brandweerdienst, een imago waar wij met al onze collega’s samen zeer hard aan werken.
Het beleid van Brandweer Zottegem heeft pertinente vragen omtrent hoe dit is kunnen gebeuren en hoe zoiets kan vermeden worden in de toekomst.
Het realistisch oefenen is een gegeven dat reeds lang ingeburgerd is binnen ons korps en binnen tal van andere korpsen in België. Het is iets dat er gekomen is naar aanleiding van een aantal dodelijke flash-over slachtoffers onder de brandweerlieden wat noodzaakte dat wij intensiever dienden te gaan oefenen op bepaalde brandblustechnieken en vooral het herkennen van het fenomeen flash-over. Flash-over of het punt waarop een woning volledig vuur vat, is een verschijnsel dat zich hedendaags meer en meer voordoet op het moment dat de brandweer effectief binnen in de woning aan het blussen is. Dit omdat een brand veel langer kan woeden binnen een woning oa. door het gebruik van te veel isolatiemateriaal. In het verleden is één van onze brandweermannen ernstig gekwetst geraakt bij dergelijk incident. Ook het correct kunnen gebruiken van adembescherming en bijhorende procedures bleek een absolute noodzaak. Dit vereist bovendien een goede conditie van onze manschappen welke hedendaags jaarlijks gemeten wordt. Uiteraard moeten we op deze zaken kunnen oefenen en dit kan slechts door de realiteit van een brandsituatie zo goed mogelijk te benaderen.
Onze werkgroep oefenen doet de voorbereiding van al onze oefenthema’s en is met het begrip realistisch oefenen zeker vertrouwd: in het verleden zijn reeds talrijke oefeningen doorgegaan in leegstaande panden zoals het Prinsenhof waarvan wij zeer positieve commentaren in functie van ons korps kregen: als brandweerdienst zijn we immers bereid om zo goed mogelijk te oefenen voor de burger zodat we in geval van een brand hem zo efficiënt en veilig mogelijk kunnen helpen.
Onze collega’s van de werkgroep oefenen steken heel wat voorbereidingswerk in dergelijke oefeningen en het organiseren ervan gebeurt niet met een vingerknip. Ook in functie van het garanderen van de veiligheid worden voorafgaandelijk oefenkaarten opgemaakt waarin de voorbereiding voor dergelijke oefeningen volledig op papier staat omschreven.
Vuur is en blijft echter een dynamisch en complex gegeven: het kan een oncontroleerbaar iets worden als bepaalde condities zoals wind, droogte aanwezig zijn. Een bewijs hiervan is dat de basisopstelling van de jammerlijke oefening dezelfde was als de week ervoor en toen is de oefening succesvol verlopen. Door omstandigheden heeft de brand toch kans gekregen om zich op een andere manier te ontwikkelen dan verwacht. Hierdoor heeft deze oefening een onverwachte wending gekregen en is de oefening overgegaan in een daadwerkelijke inzet.
De omstandigheden en condities van een brand kunnen zeer divers zijn. Alleen in zeer gecontroleerde omstandigheden valt een brand iedere keer na te bootsen. Dit wordt op oefencentra gedaan en zelfs daar is het niet iedere keer hetzelfde. Omdat oefenen in geconditioneerde omstandigheden onvoldoende realiteit geeft aan het brandweervak worden slooppanden gebruikt. Hierin kunnen situaties nagebootst worden die dicht tegen de werkelijkheid aan liggen. In dit geval is de grens overschreden. Hierover zullen nog heel wat lessen te leren vallen. En misschien kunnen deze lessen ons ook leren om het fenomeen vuur nog beter te leren kennen zodat we het nog beter kunnen gaan bestrijden in de toekomst.
Jammer genoeg is het aanbod aan slooppanden zeer beperkt en meestal zijn deze gelegen in een stedelijke omgeving. Bovendien beschikken de meeste slooppanden over een houten vloer, zijn het rijwoningen, ligt er veel afval in, etc. Het zijn allemaal elementen welke de kans op branduitbreiding alleen maar vergroten. Ook over dit item zal in de toekomst moeten nagedacht worden om hiervoor alternatieven te vinden.
Ons korps is zeker geen alleenstaand geval in dit gegeven: zo liep een brandweeroefening uit de hand in een slooppand in Eindhoven en ook andere steden in Nederland hadden te kampen met analoge voorvallen.
Het feit dat het een oefening betrof, zorgde ervoor dat we op korte termijn onze middelen hebben kunnen inzetten en opschalen want anders zou deze brand nog meer desastreuze gevolgen gekend hebben.
Wij minimaliseren geenszins het voorval maar deze verduidelijkingen kunnen alvast helpen om het beter te kunnen situeren in een breder geheel.
In ieder geval willen wij onze excuses aanbieden voor de veroorzaakte ongemakken voor de buurtbewoners.
Wij willen tot slot echter op het hart drukken dat wij er alles aan doen om professioneel te kunnen en blijven oefenen. Indien dit niet meer mogelijk is riskeren wij de veiligheid van de burger en onze manschappen in het gedrang te brengen. Alleen zullen onze mogelijkheden om te kunnen oefenen dienen ingeperkt te worden of zullen er alternatieven moeten worden gezocht hiervoor.

Kpt. Bev. Roelandt Paul , Dienstchef Brandweer Zottegem
Kpt. De Vijlder Peter, Beroepskapitein Brandweer Zottegem

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio