Voor- en naschoolse opvang in Bredense scholen

Bredene - In alle Bredense lagere scholen wordt de voor- en naschoolse noodopvang gegarandeerd tot aan de paasvakantie. De BKO (buitenschoolse kinderopvang van het gemeentebestuur) blijft open en hanteert dezelfde strikte beperkingen bij het voorzien van noodopvang.

Ouders die genoodzaakt zijn gebruik te maken van de noodopvang in de scholen worden gevraagd om dagelijks de temperatuur van de kinderen te nemen VOOR het kind naar school te brengen!  Breng uw kind NIET naar de school of BKO bij een lichaamstemperatuur van 37,5° C of hoger.

Kinderen kunnen gebruik maken van de noodopvang in de scholen indien:

 
De werkende ouders HELEMAAL NIET in opvang kunnen voorzien
grootouders (65-plussers) de kinderen niet kunnen/mogen opvangen
Er is specifieke voorrang voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken, ouders die werken in specifieke diensten die de aanpak van de coronacrisis rechtstreeks ondersteunen en ouders in veiligheidsdiensten.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio