Quiz voor een geleidehond

Opwijk - In het kader van het vak 'Project' heeft de klas -5 Humane Wetenschappen - van het VKO enkele activiteiten georganiseerd om de opleiding van een hond tot blindegeleidehond te bekostigen. Volgende activiteit is de organisatie van een quiz.

De uiteenzetting van Kris, zelf blind en sinds jaren begeleid door zijn hond Gwenny, heeft de leerlingen gesterkt in de overtuiging dat ze het Centrum voor Geleidehonden nog meer willen steunen.


In die optiek organiseert 5 HW op vrijdag 22 maart 2013 om 20u00 een quiz in de refter van het VKO. Het belooft een boeiende, gevarieerde, soms speelse quiz te worden, onderverdeeld in verschillende categorieën.

De inschrijving bedraagt 10 euro per groep. Er worden maximaal 5 deelnemers per groep toegestaan. Er is voor elke deelnemer in een prijs voorzien. De inschrijving is pas definitief na overschrijving van 10 euro op rek. nr. 786-5898216-18 met vermelding ‘quiz 5HW – groepsnaam – aantal deelnemers’.

 Gelieve ook uw inschrijving te bevestigen via mail naar project5humane@outlook.com. Het aantal inschrijvingen is beperkt. De uiterste inschrijfdatum is 10 maart 2013.


 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio