De Sterrebloem verbouwt

Deinze - In 2009 richtte een groep geëngageerde ouders de ervaringsgerichte methodeschool De Sterrebloem op. De school vond toen zijn onderkomen in het oude schoolgebouw van Meigem, eigendom van de ‘Zusters van Deftinge’. In 2013 werd het meer dan 100 jaar oude schoolgebouw aangekocht. Sindsdien begonnen ze bij De Sterrebloem plannen te maken om uit te breiden en te verbouwen.

Die plannen zijn nu af en werden voorgesteld aan de inwoners van Meigem en het stadsbestuur. Het concept werd uitgedacht door het architectenbureau BAST, in nauw overleg met  de werkgroep infrastructuur en het team van de school. Ook ouders en kinderen werden bevraagd over hoe hun school er in hun dromen zou uitzien.

Vijf fasen

Er zal gewerkt worden in vijf fasen. De eerste twee fasen worden volgend schooljaar gerealiseerd. Dan zal een nieuw kleuterblok gebouwd worden en wordt het bestaande sanitair gerenoveerd en uitgebreid.

Tijdens de drie daaropvolgende fasen zullen de bestaande klassen verbouwd worden. Er zullen extra klassen gemaakt worden in het dak. Er wordt een binnenspeelruimte gerealiseerd en er zal een polyvalente ruimte en ontspanningsruimte voorzien worden.

Laag-energetisch

In overeenstemming met de visie van de school zal er laag-energetisch gebouwd worden met duurzame materialen. De nieuwbouw zal opgetrokken worden in houtskelet en gevuld worden met strobalen. Ook de renovatie van het bestaande schoolgebouw gebeurt met duurzame materialen.

Ook volgens de visie van de school, waar ouderparticipatie centraal staat, zal er voor een aantal werken een beroep gedaan worden op die ouders. Zo zal het vullen van het houtskelet door hen gebeuren en zal ook de trap door de ouders en de kinderen ontworpen worden.

Maximum 110 kinderen

Op De Sterrebloem, die ooit startte met 40 kinderen, lopen nu 85 kinderen school. ‘We gaan ervan uit dat het aantal kinderen zal blijven groeien. We willen tot maximum 110 kinderen gaan, 11 kinderen per geboortejaar.  Deze verbouwing moet ervoor zorgen dat we de kinderen voldoende ruimte geven in de klassen en erbuiten,’ zegt Ellen De Dapper, coördinator en begeleidster op De Sterrebloem.

Prijskaartje

Door gefaseerd te werken, kan AgIOn, het Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs, sneller tussenkomen met subsidies. Zij subsidiëren telkens 70% van de kosten, per fase. De rest van de bouwkosten zal gefinancierd worden door een lening met staatsgaranties, die over 25 jaar wordt afbetaald.

Uiteraard zijn er ook kosten waarvoor AgIOn niet tussenkomt en waarvoor niet kan geleend worden. Die onkosten zal de school zelf dragen door het inzamelen van middelen.

Ellen De Dapper: ‘Uiteraard blijven we activiteiten organiseren met de school, een ontbijt, een wijnverkoop, het fe(e)stje en zo veel meer. Daarnaast starten we ook met een SOCROWD-project. Dit is een systeem waarbij mensen renteloos een bedrag aan Socrowd ter beschikking stellen. Voor elke euro die Socrowd krijgt, geeft het een lening van drie euro aan De Sterrebloem. Dat totale bedrag krijgt de school en betaalt dat renteloos terug aan Socrowd. Socrowd betaalt dan op zijn beurt de mensen die een bedrag ter beschikking stelden, ook terug. Alle gegevens over dit SOCROWD-project kan je binnenkort vinden op www.desterrebloem.be  Uiteraard zijn ook gewone giften aan ‘De Sterrestengel welkom. Iedereen die de school een warm hart toedraagt, kan dus helpen, door een gift te doen, een bedrag renteloos tijdelijk ter beschikking te stellen of door deel te nemen aan acties van de school.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio