FOTO. Basisschool De Sterrebloem krijgt tweede MOS-logo

Fier hingen de leerlingen en de begeleiders van De Sterrebloem Meigem hun tweede logo Milieuzorg Op School (MOS) op aan de poort van hun ervaringsgerichte school . Op 29 september mocht de tweede leefgroep het logo officieel in ontvangst nemen tijdens een educatief event in Gent. Sedert vandaag prijkt het aan de schoolmuur.

Sandra van MOS: ‘De jury looft de school, omdat zij het thema mobiliteit met vele waardevolle acties heeft uitgewerkt en in de kijker gezet. Daarenboven werden de initiatieven over het thema 'eten = ook weten!' van vorig schooljaar knap opgevolgd. De jury apprecieert dat de duurzame visie stap voor stap sterker doorsijpelt in de dagelijkse schoolwerking.’

‘We werkten in alle leefgroepen rond het thema mobiliteit. We onderzochten en bespraken de verschillende manieren om ons te verplaatsen, de voor- en nadelen, de effecten op het leefmilieu, het broeikaseffect en de versterkte klimaatverandering. We werkten mee aan de paddenoverzet van Natuurpunt. We startten ook een fietspool op. Door de extra ondersteuning van onze oudergroep werden de (project)ideeën verbreed en verdiept, weet begeleider Joke De Vos.

Het komende schooljaar wil de school de MOS-acties herhalen, opvolgen en bestendigen. Er zal onderzocht worden wat er te leren valt van de natuur, met een speciale focus op kringlopen. Daarbij zal ook aandacht uitgaan naar de nieuw te bouwen kleuterschool uit hernieuwbare materialen zoals hout en strobalen. Dat alles om volgend jaar een derde MOS-logo aan de schoolpoort te kunnen hangen.

MOS

Het MOS-logo voor het basisonderwijs is een kwaliteitslabel en uiteraard een stimulans voor de scholen om op de ingeslagen weg verder te gaan. Het logo bestaat uit drie aparte luiken. Een school moet eerst logo 1 behalen voor ze kan streven naar logo 2 en dan naar logo 3. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen, de vijf Vlaamse Provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio