OCMW start bouwproject ‘Senioren onder de toren’ op. Is bunkertje WO II op site te integreren?

Deinze kan bij verkavelaars gratis bouwgrond afdingen voor realisatie van sociaal project

Foto: John De Vlieger

Deinze - Op een perceel grond van 2.308 vierkante meter aan de Pontstraat wil het OCMW nog voor 2019 een negental wooneenheden op het gelijkvloers en een bijkomende gemeenschapsruimte van circa 100 vierkante meter optrekken. Verder is er nog ruimte voor een gemeenschappelijke tuin en parkeerplaatsen. Indien nodig kan daar een thuishelpster worden ingeschakeld. “Een soort op kot gaan voor senioren”, zegt OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere. “Niet onbelangrijk is dat deze dure bouwgrond ons gratis wordt ter beschikking gesteld door de stad. Burgemeester Jan Vermeulen heeft bij de verkavelaars van het gebied tussen de Pont- en de Karmstraat deze sociaal gerichte overeenkomst bedongen.”

Bunkertje

Rond de bekendmaking van dit bouwproject ontstond in de voorbije dagen wel een discussie. Op het terrein staat namelijk een bunkertje uit de Tweede Wereldoorlog en een aantal groepen vrezen dat bij de verkaveling dit brokje erfgoed  zal gesloopt worden. Op de facebook van de heemkundige kring Het Land Van Nevele wordt aan de uitvoerders van het project gevraagd om dit bunkertje te integreren in het project. “Dergelijke gebouwtjes symboliseren immers een belangrijk stuk geschiedenis en hoe een vorige generatie daar probeerde mee om te gaan”, schrijft de auteur. Luc Van de Sijpe van zijn kant vraagt aan de lezers van de website www.bunkergordel.be om via die link te reageren naar het Deinse stadsbestuur en OCMW met de vraag dit Bruggenhoofd Gent zeker niet te slopen. “Het gaat immers om een bunkertje dat nog qua uitzicht uniek en vrij intact is. Zo bevat de constructie nog veel van zijn originele baksteencamouflage aan de buitenzijde waaronder ook achteraan op het sas een speciaal in baksteen rond gemetst ossenoog. Het bunkertje is aan zijn toegang nog origineel dicht gemetst. Dit gebeurde in 1943-1944 in opdracht van de Duitse bezetter. Om die reden is de bunker aan de binnenzijde nog vrij intact voor wat betreft het aanwezige ijzerwerk. Van de originele 23 die er ooit gebouwd werden op het grondgebied Astene zijn er wel al 8 gesloopt. Een nieuwe sloop wordt best vermeden”, zegt Luc Van de Sijpe.

Seniorenproject

Het stadsbestuur zegt dat er omtrent het bunkertje zeker nog geen beslissing is gevallen. Wel dat het OCMW op het terrein eromheen en naast een hoeve een perfecte opportuniteit krijgt om de senioren in een groene en natuurvriendelijke omgeving te laten wonen. “De stad stond ons het perceel af in ruil dat het OCMW de gronden in de Vrouwenstraat hen in gebruiksrecht geeft. Ideaal want het idee om in de Vrouwenstraat een vorm van beschermd wonen voor senioren te realiseren is verre van zo goed als hetgeen we nu aangeboden krijgen”, zegt Conny De Spiegelaere. “De ligging is ook zeer verdedigbaar, naast de fietsautostrade die voor een snelle en veilige verbinding zorgt naar het dorpscentrum van Astene en naar het station van Deinze. De nieuwe site zal daarenboven geïntegreerd zijn in een nieuwe woonwijk en is gelegen aan een goed uitgeruste weg. Het probleem om het ‘seniorenproject’ op te richten achter de Nieuwstraat en Vrouwenstraat is daarmee opgelost. Die gronden zaten immers ingesloten. De nieuwe site is veel vlotter bereikbaar voor hulpdiensten. Belangrijk is dat op de nieuwe locatie de wooneenheden ook zullen beschikken over een eigen parkeerruimte. Wel moeten we met het ganse dossier nog naar de gemeenteraad trekken maar ons advies is gunstig. Zo’n kansen krijg je niet veel en kunnen we ons prioritair actiepunt uit de meerjarenplanning in realiteit omzetten.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio