Werken heraanleg schoolomgeving Leernsesteenweg worden in 2017 aanbesteed

Deinze - In het meerjareninvesteringsprogramma 2016-2018 van het Agentschap Wegen en Verkeer in de provincie Oost-Vlaanderen werd er voor structureel onderhoud, in combinatie met het fietspadenproject en schoolomgeving, € 700.000 voorzien voor de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne (gewestweg N466a)

Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts: "De werken omvatten de heraanleg van de gewestweg N466a tussen kilometerpunt 2,4 en kilometerpunt 2,9. De heraanleg kadert binnen de herinrichting van de schoolomgevingen langs deze gewestweg. Het rioolstelsel zal tegelijk worden vernieuwd."

Het is de bedoeling om dit voorjaar de projectnota te finaliseren, waarna het technisch ontwerp kan worden afgewerkt en de aanbestedingsdocumenten kunnen worden opgemaakt.

Burgemeester Jan Vermeulen reageert tevreden: “Het groter dossier van de N466 werd nu –op voorstel van de stad Deinze- opgesplitst in deeldossiers, waarbij er prioriteit wordt gegeven aan de veiligheid van de schoolomgevingen. Dit kunnen we enkel toejuichen.”

Schepen Bart Van Thuyne, bevoegd voor openbare werken en mobiliteit in Deinze, stelt ook zeer tevreden te zijn dat er een dossier van een gewestweg positief evolueert. “Ik hoop dat minister Weyts ook nog werk en budget vrijmaakt voor de uitbreiding van de aankoopcomités, want zowel de N409, de N35, de N437 als de rest van de N466 wachten reeds jaren op een veilig fietspad. Deze dossiers slepen al 10 jaar aan, wat volgens mij te lang is,” besluit Van Thuyne.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio