Petitie tegen lokale bedrijvenzone

Petitie tegen lokale bedrijvenzone

Franky Declercq en Alain Borgelioen (links) overhandigden hun petitie aan burgemeester Simon Lagrange en schepen Olivier Peirs. Foto: Laurens Van Heuverswijn

Zulte - 268 bewoners tekenden een petitie tegen de plannen om een gebied gelegen tussen Groeneweg, Centrumstraat, spoorweg en Houtstraat te herbestemmen van woonuitbreidingszone naar een lokale bedrijvenzone.

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) kreeg de petitielijst overhandigd voor de gemeenteraad op dinsdag. Samen met schepen voor ruimtelijke ordening Olivier Peirs (GVZ) gaf hij al een korte uitleg aan de initiatiefnemers Alain Borgelioen en Franky Declercq, beiden inwoners van de Groeneweg. Het gemeentebestuur van Zulte kijkt immers uit naar vijf extra hectare aan lokaal bedrijventerrein in hun buurt.

"Er is eerst en vooral veel vraag naar meer lokaal bedrijventerrein", vertelde Lagrange. "Bij het heropmaken van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn verschillende opties bekeken. Een achttal plaatsen bleek aan de criteria te voldoen", ging Peirs verder. "Het is niet zozeer de gemeente die vragende partij is om dit stuk land te kiezen. Door een provinciaal besluit zijn we verplicht om een lokaal bedrijventerrein in te plannen binnen een beperkte straal van de dorpskern."

Die regelgeving moet woon- en werkverkeer met de fiets promoten bij lokale werknemers, maar zorgt in gemeentes met weinig open ruimte nabij de dorpskern ook voor problemen. "Idealiter hadden we die vijf hectare geplaatst aan de Karreweg. Maar dat is een industriezone en bleek te ver weg van het centrum te zijn. Dus moesten we op zoek gaan naar andere opties. We vroegen dan ook aan Veneco, de intercommunale die zich in de gemeente bezig houdt met ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling, om de opties tussen de Groeneweg, Centrumstraat, spoorweg en de Houtstraat te onderzoeken. Het gaat om een beperkte zone van het gebied in het hoekje dichtbij Olsene."

Peirs benadrukte later op de gemeenteraad dat het proces nog in een zeer pril stadium zit en de onderhandelingen met de eigenaars van de bewuste zone bijzonder moeilijk zullen worden. "Wij vrezen voor extra verkeer in de Centrumstraat en willen de weinige groene gebieden in de gemeente nabij de dorpskern liefst behouden. Bovendien kan een verhard bedrijventerrein tot overlast leiden in de buurt in het moerassig gebied en de huizen in de buurt", klinkt het. Ze maken zich ook zorgen om het lot van Villa Rozenhof en de hoeve van de Tempeliers-orde.

De burgemeester en de schepen beloofden om de volgende weken en maanden in gesprek te gaan met de buurt.

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio