OCMW-raad in Zulte

OCMW-raad in Zulte

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - De OCMW-raad van Zulte komt op dinsdagavond 16 mei samen in het Sociaal Huis aan de Staatsbaan 148. De vergadering start om 19.30 u. Hieronder volgt de agenda.

Openbare zitting

 

  1. Het verslag van de openbare zitting van de vorige vergadering ligt ter inzage vanaf 19  uur.
  2. Beheer- en Bestuurszaken:
  • Goedkeuring van de gunning van de gezamenlijke aankoop van elektrische energie – periode 01/01/2018 tot en met 31/12/2020;
  • Goedkeuring van de gunning van de renovatie van de speelplaats van de buitenschoolse kinderopvang Pluto;
  • Aanvraag vanwege de VBS Leiebloem voor tijdelijk gebruik wegens verbouwingswerken van de binnenruimte van BKO Ballonneke als eetplaats voor de peuters;
  • Principebeslissing over de bestemming van de OCMW-woning gelegen Staatsbaan 185 in 9870 Zulte voor groepsopvang bij de dienst kinderbegeleiders OCMW;
  • Goedkeuring van de toekenning van de installatiepremie aan startende onthaalmoeders binnen de dienst kinderbegeleidsters OCMW;
  • Stand van zaken van het decreet lokaal bestuur.

Gesloten zitting

1. Het verslag van de gesloten zitting van de vorige vergadering ligt ter inzage vanaf 19 uur voor de raadsleden.
2. Sociale dossiers: individuele steunverlening.
3. Beheer- en Bestuurszaken:

  • Goedkeuring en betaalbaarstelling van de verwarmingstoelagen
Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio