Stappen voor straatkinderen

Stappen voor straatkinderen

Danny Carrette wordt voor zijn Dodentocht o.a. gesponsord door Driespoort Shopping. Foto: Eddy Lefevre

Deinze - Deinzenaar Danny Carrette neemt voor de vierde keer deel aan de Dodentocht in Bornem. Ook dit jaar laat hij zich sponsoren voor Children At Risk, de Deinse organisatie van Ingrid Sys, die zich ontfermt over Indiase straatkinderen in Calcutta. Met zijn drie vorige deelnames bracht Danny ondertussen al ongeveer €14.000 samen voor de organisatie.

Children At Risk

In 2003 startte Ingrid Sys uit Deinze de vzw Children at Risk op in België.  Deze vzw heeft als doel verwaarloosde, ondervoede straatkinderen in Calcutta , India te begeleiden naar een beter leven zonder geweld, drugs en seks. De jongens die opgevangen worden door Children at Risk leefden in sloppenwijken of aan het station.

Alle activiteiten om de kinderen te begeleiden vinden plaats in een huis (House of Love) waar twee lokale begeleiders momenteel 17 jonge kerels psychisch en praktisch helpen met opvoeding, onderwijs en medische bijstand. Aan de jonge mensen wordt geleerd wat aanvaardbaar sociaal gedrag is en, indien nodig, wordt een ontwenningstherapie voorzien.  Er wordt gezorgd voor een geboortecertificaat of een identiteitskaart, zodat de jongeren een rechtsbestaan krijgen en kunnen bouwen aan hun toekomst.

Toekomst

De meeste aandacht gaat uit naar onderwijs. Onderwijs betekent immers toekomst. Vandaar dat de jongens na enige tijd onderwijs volgen in scholen aangepast aan hun niveau, zowel Bengaalse als Engelse scholen. In het tehuis worden bijkomende taallessen Engels georganiseerd en worden de kinderen dagelijks begeleid in hun huiswerk en hun examens, zodat ze later werk kunnen vinden en een zelfstandig leven leiden.

Children At Risk steunt Badshah, Saroj, Shraban en Sourab op weg naar een normaal leven

Ingrid Sys zet zich al jaren in voor deze organisatie door o.a. financiële hulp te zoeken via diverse initiatieven. Dank zij de blijvende  steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, een jaarlijks eetfestijn in Viblo-Leieland of acties voor Music for Life vindt Ingrid, via het lokaal bestuur en vooral door vele initiatieven van vrienden, middelen om de werking van het House of Love draaiende te houden.

In 2017 steunde stad Deinze via de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking met €875. De grootste inspanning werd geleverd door Danny Carrette die door zijn derde deelname aan de Dodentocht ook dit jaar weer €3.775 bijeen stapte voor het project. Ook Driespoort Shopping Deinze helpt deels logistiek en financieel met €150.

Project moet zelfstandig worden

Ter plaatse in India wordt gewerkt aan een autonoom bestaan, door het opzetten van een taxidienst, samen met een reisbureau.  Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar het project.  Dat is groeiend, maar nog niet genoeg om het House of Love volledig te bekostigen. Tot zolang wordt externe hulp gezocht. Maar het finale doel is om 30 kinderen te kunnen opvangen en te begeleiden naar een betere wereld en dat volledig met eigen middelen.

Hoe steunen?

Maandelijkse of eenmalige giften (vanaf €40 fiscaal aftrekbaar) kunnen aan Children at Risk -  Désiré Delcroixstraat 11, 9800 Deinze, via het rekeningnummer: IBAN BE46-9790-7983-4136.

Meer info: Ingrid Sys: bruce.s@scarlet.be  (Ingrid Sys) of www.childrenatrisk.be .

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio