De kogel is nu door de kerk: ANB zal bij beslissing van Minister Schauvliege een volgende stap zetten in de verwerving van de gronden in de Leievallei. Het Leiegebied tussen het centrum van Zulte en het nieuwe Leiekanaal is al langer een gebied waarvoor het Agentschap Natuur en Bos bijzondere interesse heeft. De reeds in beheer zijnde percelen aan de oude Leie, die eigendom zijn van de gemeente Zulte, waren hiertoe de eerste aanzet. Nu komt daar dus nog eens een totale oppervlakte van 98.154,05 m² bij.

‘Als gewezen burgemeester blijft de ontwikkeling van onze landelijke en groene gemeente mij bijzonder interesseren. In dossiers als dit blijft het belangrijk om zowel administratie als bevoegde ministers te sensibiliseren omtrent het belang van onze lokale dossiers. Ook in dit dossier heb ik niet nagelaten om onze contacten aan te wenden en met resultaat. Het verwerven van dit soort gebieden is van strategisch belang voor de verdere ontwikkeling en het behoud van Zulte als landelijk gemeente waar landbouw, natuur en recreatie perfect samen gaan,‘ zegt oud-burgmeester Henk Heyerick

Tot 2023 zullen de percelen nog in landbouwgebruik blijven en nadien wordt dit een natuurgerichte concessie zonder mesten en sproeien en met aangepaste hooidata en inscharingsdata. Belangrijk op recreatief vlak, is dat hierdoor de oude buurtweg op termijn terug kan worden doorgetrokken van Boelake naar de Leie en natuurlijk weer opgesteld worden voor publiek. Waar mogelijk zullen sloten en poelen hersteld worden of bij gecreëerd.

Boelaken hoeve?

‘Blijft Boelaken hoeve zelf nog onbestemd? Het college van burgemeester en schepenen  werd aangeboden om deze aan te kopen, doch gaat hier niet op in. Misschien wel een gemiste kans, deze waardevolle site zou mits een partnership zeker een waardevolle invulling kunnen krijgen die aansluit bij deze natuurlijke site en het nabijgelegen centrum: een natuur- en educatiecentrum, erfgoedwerking, kinderopvang, kinderboerderij … er zijn best wel heel wat waardevolle bestemmingen te bedenken,’ besluit Henk Heyerick..

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio