Overzichtstentoonstelling 'Provinciale Prijs Beeldende Kunst 1997-2017' in Raveelmuseum

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een zeer lange traditie in het uitschrijven en toekennen van cultuurprijzen, voor uiteenlopende disciplines als geschiedenis, erfgoed, literatuur, muziek, design, beeldende kunst, architectuur, ... Daar komt nu een einde aan door de recente staatshervorming. De tentoonstelling 'Provinciale Prijs Beeldende Kunst 1997-2017' in het Roger Raveelmuseum biedt een terugblik.

Provinciale cultuurprijzen

In 1943, in volle oorlogsperiode, werden er al prijzen toegekend voor letterkunde, beeldhouwkunst, etskunst en schilderkunst, maar het was pas in 1946 dat de deputatie de eerste reglementen goedkeurde voor een reeks provinciale cultuurprijzen, meer bepaald voor geschiedenis en oudheidkunde, voor muziek én voor plastische kunsten, zoals de benaming toen nog luidde.

Van in het begin is het steeds de bedoeling van het Oost-Vlaams provinciebestuur geweest met zijn cultuurprijzen beloftevolle, talentrijke kunstenaars, wetenschappers en onderzoekers uit de diverse culturele disciplines te ontdekken, hen te stimuleren en hen kansen te bieden om hun verdere carrière uit te bouwen. Maar daarnaast was het ook de bedoeling een zo ruim mogelijk publiek daarvan in kennis te stellen, door middel van huldigingen, voorstellingen en tentoonstellingen.

Deze cultuurprijzen hebben na meer dan 70 jaar nog steeds een grote uitstraling en aantrekkingskracht en beantwoorden nog altijd aan het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Daarvan getuigt o.m. de lange lijst met namen van laureaten die na hun bekroning met één van deze provinciale prijzen ruimere bekendheid hebben verworven.

Tot en met 1996 werd de provinciale prijs voor beeldende kunst jaarlijks uitgeschreven. De prijzen voor grafische kunst, voor schilderkunst en voor beeldhouwkunst kwamen om de drie jaar. Daarnaast was er ook een jaarlijkse prijs voor fotografie én een jaarlijkse prijs voor kunstambachten, die om de vier jaar uitgeschreven werd voor textiel- en weefkunst, keramiek, glaskunst en edelsmeedkunst.

In 1997 werd een nieuw reglement voor de prijzen voor beeldende kunst en vormgeving van kracht, dat beter aansloot bij de recente artistieke evoluties en innovaties. Er kwam een tweejaarlijkse prijs voor beeldende kunst, waarin alle disciplines en beeldende expressievormen aan bod komen, inclusief fotografie. Deze prijs wisselde af met een tweejaarlijkse prijs voor vormgeving, eveneens voor alle mogelijke disciplines: mode- en interieurontwerp, grafische, industriële en ambachtelijke vormgeving …

Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 2017: Tine Guns

Voor de provinciale prijs van dit jaar hebben niet minder dan 93 kunstenaars hun artistieke productie aan het deskundige oordeel van de jury voorgelegd. Die jury – Piet Coessens, Anke D’Haene, Kathrin Ginsberg, Sergio Servellón en Stef Van Bellingen – koos unaniem voor het werk van de veelzijdige kunstenares Tine Guns, en droeg daarnaast Matilde Everaert en Maika Garnica voor een nominatie voor.

Tentoonstelling 2017

Dat de prijs voor beeldende kunst onder de provinciale cultuurprijzen toch wel een bijzondere plaats inneemt is o.m. te danken aan de tentoonstelling die het provinciebestuur aan die prijs koppelt. Daardoor kan immers een ruim publiek kennismaken met de kunstenaars en hun werk. Bij elk van die tentoonstellingen werd bovendien een mooie catalogus uitgegeven.

Van 1998 tot 2014 vonden de tentoonstellingen plaats in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent. Ze konden er telkens rekenen op een ruime publieke belangstelling, en waren anderzijds ook een vaste waarde in de programmering van het Caermersklooster als provinciaal cultuurcentrum. In 2015 vond de tentoonstelling voor het eerst plaats in het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie.

De bekroonde en genomineerde kunstenaars kregen er de kans om de dialoog of de confrontatie aan te gaan niet alleen met elkaars werk, maar ook met de indrukwekkende architectuur van het museum, een ontwerp van Stéphane Beel, én met het uitgebreide oeuvre van grootmeester Roger Raveel zelf.

Provinciale Prijs 2017 is de laatste

Met ingang van 2018 verliezen de Vlaamse Provincies, als gevolg van de interne staatshervorming, hun bevoegdheid voor onder meer cultuur. Dat betekent dus dat de prijs 2017 meteen de allerlaatste provinciale prijs voor beeldende kunst is geweest, en dat de aan de prijs gekoppelde tentoonstelling hiermee ook aan haar allerlaatste editie toe is.

Daarom wordt in deze afsluitende tentoonstelling, naast het werk van de laureate en de beide genomineerden van de prijs 2017, ook een terugblik te bieden op de laureaten van de prijzen sinds 1997. Die zijn intussen uitgegroeid tot vaste waarden in het actuele kunstencircuit in binnen- en buitenland: Elke Andreas Boon, Ilse Joliet, Mo Becha, Anouk De Clercq, Stief Desmet, Ante Timmermans, Hannes Van Severen, Filip Berte, Sander Buyck en Jonas Vansteenkiste. Die kunstenaars gingen enthousiast in op het voorstel om recent werk voor de tentoonstelling ter beschikking te stellen.

Zo biedt de Provincie Oost-Vlaanderen in deze allerlaatste tentoonstelling van haar prijzen voor beeldende kunst een extra ruime staalkaart van wat er zich vandaag de dag in de Oost-Vlaamse kunstscene afspeelt.

Praktisch

Wanneer: de tentoonstelling loopt nog tot 11 februari 2018, op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 17 u.

Waar: Roger Raveelmuseum Gildestraat 2-8, 9870 Machelen-Zulte

Meer info op www.rogerraveelmuseum.be

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio