FOTO. 25 jaar Familiekunde Deinze

Familiekunde Deinze vierde vrijdagavond zijn 25-jarig bestaan met een academische zitting in zaal De Bietenoogst van het mudel. Een fiere voorzitter Claude Gekiere mocht een volle zaal leden en sympathisanten verwelkomen, die mee kwamen vieren. Familiekunde Deinze is de regionale afdeling van Familiekunde Vlaanderen voor Deinze, Zulte en Nazareth, die iedereen wil bijstaan die zich in het leven van zijn voorouders wil verdiepen. De voorzitter blikte terug op 25 jaar activiteiten en secretaris Guido Demuynck had het over het ledenblad ‘Leiestam’, waarvan hij hoofdredacteur is. Nationaal voorzitter Wilfried De Voldere kwam langs om verleden, heden en toekomst van zijn organisatie toe te lichten en tegelijk ook de stichters van de Deinse afdeling in de schijnwerpers te plaatsen. Burgemeester Jan Vermeulen onderstreepte het belang van de familie en de familiekunde en stelde Familiekunde Deinze meteen voor de uitdaging de activiteiten uit te breiden naar Nevele. De muzikale omlijsting werd verzorgd door leerlingen van de stedelijke academie onder leiding van hun leerkracht Hendrik Yde.

Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen werd opgericht in 1964, toen nog onder de titel Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Vandaag telt  de vereniging 3300 leden en 25 lokale afdelingen verspreid over geheel Vlaanderen. De afdelingen organiseren geregeld genealogische vormingsavonden met onderwerpen als inleiding tot de familiekunde, methodiek van het onderzoek, kennismaking met het archiefwezen, lessen oud schrift, de studie van vaak voorkomende genealogische documenten en diverse voordrachten met historische achtergrond. Zij geven ook een ledenblad uit, ‘Vlaamse Stam’.

Familiekunde Deinze

Familiekunde Deinze is één van de zeven Oost-Vlaamse afdelingen en werd opgericht in 1992 door wijlen Herman Maes in de schoot van de toenmalige  Kunst- en Oudheidkundige Kring, het huidige Dunsa. Tony Vanhee werd de eerste voorzitter.

Hun voordrachten, seminaries, oefeningen en tentoonstellingen hebben telkens plaats in de kelder van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze. De maandelijkse archiefbegeleidingen gebeuren in het Stadsarchief, in de kelderverdieping van dienstencentrum Leiespiegel.

Daarnaast laten de leden van de afdeling geregeld publicaties verschijnen, die een deel van het bronnenbestand uit de regio behandelen. De afdeling stelt gekopieerde parochieregisters van Deinze ter beschikking in het Stedelijk Archief. Zij hebben een eigen ledenblad, “Leiestam’.

Familiekunde Deinze werkt nauw samen met het stadsarchief, dat met zijn verzamelingen het onderzoek van de genealoog ondersteunt. De familievorser kan er altijd terecht voor raadpleging van o.a. parochieregisters zowel in boekvorm als op microfilm, tijdschriften, genealogische boeken- en computerbestanden.

Hoe je lid kan worden en/of het tijdschrift ‘Leiestam’ ontvangen lees je, naast nog heel wat meer informatie, op www.familiekundedeinze.be

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio