1.000 handtekeningen voor regionale samenwerking rond Gent

28 gemeenten in de regio Gent gaan nauwer samenwerken

De ondertekening van het charter. Foto: Regiolab

Deinze / Zulte / Nevele - De 28 gemeenten, waaronder Deinze, Nevele en Zulte, gaan nauwer samenwerken onder impuls van intercommunale Veneco, Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen en de BGTS Kanaalzone, en met ondersteuning van Vlaanderen en het ESF-agentschap. Doel is de Gentse regio nadrukkelijker op de nationale en internationale kaart te zetten. Daarnaast willen de partners, samen met de gemeenten, een gezamenlijk toekomstplan realiseren. Dinsdag werd de samenwerking officieel gelanceerd, met de symbolische ondertekening van een charter. De 28 gemeenten zullen de eerste ondertekenaars zijn. Finaal is het de bedoeling op drie jaar tijd minstens 1.000 handtekeningen te verzamelen van organisaties, burgers, bedrijven en kennisinstellingen die het inhoudelijke toekomstproject voor de Gentse regio onderschrijven.

Een regionaal toekomstplan om de bevolkingsgroei op te vangen

Volgens de laatste prognoses van het Planbureau zullen er in de Gentse regio tegen 2050 minstens 100.000 inwoners bij komen. Al deze mensen zullen een plek zoeken om te wonen, te werken of  zich te verplaatsen. De Gentse regio staat dus voor belangrijke ruimtelijke, economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Een gezamenlijke strategie is nodig om iedereen voldoende leefkwaliteit en ontplooiingskansen te blijven bieden. Bij de strategieontwikkeling wordt eveneens richting Zeeuws-Vlaanderen gekeken. De toenemende verwevenheid tussen de brede Gentse regio en Zeeuws-Vlaanderen biedt voor beide regio’s heel wat opportuniteiten.

Daarom willen de partners een gezamenlijk toekomstplan voor de regio realiseren . Dat moet de 28 gemeenten niet alleen samenbrengen rond gemeenschappelijke uitdagingen, maar ook mikken op meer intergemeentelijke en interbestuurlijke synergie. Maar vooral moet het toekomstplan een antwoord formuleren op de uitdagingen waarmee de 28 gemeenten van de regio Gent samen worden geconfronteerd.

Doelstellingen

Dat wordt vertaald in vijf doelstellingen: grensoverschrijdend werken en ondernemen in de nieuwe, digitale economie stimuleren,  duurzame mobiliteit, klimaatneutraliteit en voldoende woonvoorzieningen realiseren, kernversterking faciliteren door meer gediversifieerde voorzieningen in de (dorps)kernen, stimuleren van een korte ketenlandbouw, circulaire, maak- en sociale economie en een Intensievere bestuurlijke samenwerking, visieontwikkeling (o.a. ruimte, klimaat, economie) en de creatie van een herkenbare identiteit .

Budget

Het partnerschap, verenigd in het Regionetwerk Gent, start met een budget van 1,7 miljoen euro gespreid over 3 jaar (2017-2019). Hiervan werd 1 miljoen door de gemeenten en de provincie zelf samengebracht. De overige 0,7 miljoen euro zijn subsidies van Vlaanderen (Europees Sociaal Fonds en Ruimte Vlaanderen). De partners engageren zich om op zoek te gaan naar andere subsidiekanalen, om nog meer gezamenlijke projecten op te starten, die de Gentse regio versterken.

1.000 handtekeningen voor een inhoudelijk project dat de Gentse regio versterkt

Op 5 december kwamen niet alleen de Stad Gent, Terneuzen, de andere 27 gemeenten van de regio Gent-Meetjesland, de Provincie en Veneco samen. In een heus ‘Regiolab’ organiseerde men, rond de vijf doelstellingen van de samenwerking, afstemming met tal van organisaties en actoren uit het middenveld, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen.

Organisaties die het inhoudelijke project van de samenwerking onderschrijven, worden uitgenodigd een charter te ondertekenen. De 28 gemeenten en initiatiefnemers zullen de eerste ondertekenaars zijn. Het is de bedoeling dat draagvlak te verruimen, door op drie jaar tijd 1.000 handtekeningen te verzamelen, van organisaties en actoren die de doelstelling van de samenwerking onderschrijven.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio