FOTO. Fietsen naar het station van Waregem

Je kan nu veilig fietsen langs de spoorlijn van de Meylegemstraat in Olsene naar het station van Waregem. Een deel van de zogenoemde F7 werd vrijdagnamiddag ingehuldigd in aanwezigheid van gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit, burgemeester Simon Lagrange en schepen van Mobiliteit Sophie Delaere. Vervolgens werd het pas afgewerkte deel van de Meylegemstraat tot de Waalstraat officieel ingereden. De nieuwe fietsverbinding bestaat uit drie trajecten vrijliggende fietsweg van drie meter breed, uitgevoerd in asfalt. De tussentrajecten die over bestaande wegen lopen, werden ingericht als fietsstraat.

Van Waregem naar Deinze op de fiets

Vrijdagnamiddag werd het fietspad langs de spoorlijn Gent-Kortrijk tussen de Waalstraat in Zulte en de Meylegemstraat in Olsene plechtig geopend. De fietsbruggen en de tunnel aan de Waalstraat vormen een veilige verbinding onder het spoor tussen het langeafstandsfietspad 1e fase naar Waregem  en het langeafstandsfietspad 2e fase richting Deinze.

In deze tweede fase wisselen nieuwe fietspaden af met bestaande wegenis die geklasseerd worden als fietsstraten. Dat zijn de Spoorwegstraat, een deel van de Eikenhaagstraat en de Boswegel. Om geen doorgaand verkeer meer te hebben in de Boswegel en hiermee de veiligheid van de fietsers te verhogen werd ervoor gekozen een tractorsluis aan te brengen ter hoogte van de Houtstraat. Tussen de spoorwegbrug in de Centrumstraat en de Meylegemstraat werd een volledig nieuw fietspad aangelegd op de talud van de spoorwegen.

Op vraag van de provincie en de stad Deinze wordt nu versneld werk gemaakt van fase 4 van het langeafstandfietspad tussen de Kruishoutemstraat en de Bokstraat, om zo aan te sluiten op het fietspad tot aan het station van Deinze. Op deze manier komt er een veilige fietsverbinding tussen Waregem en Deinze.

De tussenliggende fase 3, van de Meylegemstraat in Olsene tot de Kruishoutemstraat in Machelen, wordt na de uitvoering van fase 4 ontworpen door de provincie. De uitvoering ervan wordt verwacht in 2019-2020. In afwachting functioneert de Groeneweg-Pannestraat reeds als fietsverbinding tussen Olsene en Machelen.

Bevoegde schepen Sophie Delaere: ‘Ik ben er vast van overtuigd dat deze comfortabele en veilige fietsverbinding een grote meerwaarde zal betekenen voor onze inwoners en ik ben de provincie dan ook bijzonder dankbaar voor dit schitterend initiatief.’

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit: ‘De fietssnelweg tussen de Waalstraat en Meylegemstraat verbindt op een veilige en vlotte manier Zulte met Waregem. In een volgende fase wordt de F7 doorgetrokken om de verbinding richting Deinze en Gent te realiseren.’

Op de fiets tussen Zulte, Waregem, Kortrijk, Deinze en Gent: snel, eenvoudig, comfortabel en veilig

Het tracé van Waregem tot Deinze langsheen de sporen door de gemeente Zulte is 11.5 km lang. Er werden met dit project drie fietsverbindingen gerealiseerd, nl. Waalstraat tot Spoorwegstraat (261m), Waalbeekstraat tot Eikenhaagstraat (243m) en Oudenaardestraat tot de Meylegemstraat (544m). De totale afstand van de nieuwe fietsverbinding, inclusief gebruik van bestaande wegenis, bedraagt 2,47 km. De tussentrajecten werden ingericht als fietsstraat.

Door het realiseren van de fietsweg langs de spoorlijn wordt een veilig alternatief geboden aan de fietser voor de drukke N43. De gemeente Zulte beschikt niet over een station en is daardoor aangewezen op de stations Waregem en Deinze. In opdracht van de Provincie wordt in het najaar 2018 richting Waregem een fietstunnel ter hoogte van de Drogenboomstraat gerealiseerd, richting Deinze wordt eerstvolgend de verbinding Kruishoutemstraat - Nachtegaalstraat gerealiseerd.

Provincie financiert fietswegen

De fietssnelweg werd door aannemer Van Robays uit Zulte aangelegd in asfalt en conform de bepalingen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. De kostprijs van de werken bedraagt €250.000, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen €142 160,6 betaalt. De Vlaamse Overheid betaalt €94 773,73. Het aandeel van de gemeente Zulte komt op €5693,96 en Farys betaalde €6 451,72. Langs de fietssnelweg komt verlichting voor een bedrag van €34 770,12, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen €20 862,07 voor haar rekening neemt. Het resterend bedrag betaalt Vlaanderen. De gemeente Zulte stelde de gronden ter beschikking. Na oplevering wordt de fietssnelweg eigendom van de gemeente Zulte, die verder instaat voor het goede beheer en onderhoud. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio