GroenRood wil Sint-Pauluskerk omvormen tot buurtcentrum en Sint-Martinuskerk open houden

GroenRood wil Sint-Pauluskerk omvormen tot buurtcentrum en Sint-Martinuskerk open houden

Zo zou het moeten worden volgens GroenRood. Foto: GroenRood

Deinze - Voor GroenRood mag de Sint-Pauluskerk in Petegem een gemeenschapscentrum worden. De Sint-Martinus kerk aan de rotonde te Petegem kan voor hen beter als kerk blijven functioneren. Deze laatste is veel moeilijker te herbestemmen en intiemer van sfeer.

Bij de bespreking van het kerkenplan door de gemeenteraad stelde GroenRood raadslid Eddy De Winter reeds voor om de Sint-Martinuskerk aan de rotonde in Petegem te behouden als kerk maar de Sint-Pauluskerk, ook in Petegem, te herbeschikken. Eddy De Winter: ‘De St.-Pauluskerk is de jongste kerk van Deinze en door haar structuur perfect geschikt voor herbestemming. Nu al gebeuren er heel wat concerten in deze zaal. Bij de herinrichting van de Oostkouter stellen we voor om de Sint-Pauluskerk te verbouwen tot gemeenschapscentrum met modulaire elementen. Daardoor zouden zowel vergaderingen, kleine feesten als optredens in de zaal mogelijk zijn. Ook de nog te bouwen kinderopvang in de buurt kan best geintegreerd worden met het gebouw.  Petegem zal in de toekomst nog meer dan nu behoefte hebben aan gemeenschapszalen. Dit complex mag niet Ter Wilgen vervangen maar een aanvulling zijn.’

GroenRood voorzitter Peter Parmentier is heel vertrouwd met de herbestemming van religieus erfgoed en haalt nog bijkomende argumenten aan voor hun keuze. ‘De St.-Martinus- en Sint-Antonius Abt kerk aan het rondpunt is niet alleen moeilijker te herbestemmen maar is ook geschikter voor een religieuze invulling. De bijna 900-jarige kerk met haar prachtige romaanse toren is van binnen een baken van rust die uitnodigt tot bezinning en sacraliteit. Als we de beleidsnota’s en beleidsbrieven van de verschillende betrokken ministers herlezen en samenleggen met de inspiratienota van het Agentschap Onroerend Erfgoed moeten we wel kiezen voor de Martinuskerk. Een vertegenwoordiger van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur volgde ons volledig in onze keuze. Het feit dat de St-Pauluskerk als enige kerk van Deinze geen eigendom is van de stad zou de keuze niet mogen beinvloeden.’

Buurtbewoner en GroenRood gemeenteraadslid Dirk Stroobandt:’ We hopen dat het stadsbestuur nog eens heel goed haar kerkenplan bekijkt. Wij hebben de moeilijke beslissing tot sluiten of openhouden van kerken in alle sereniteit afgewogen. We zijn op zoek gegaan naar een haalbaar evenwicht tussen het respect voor de gelovige kerkgebruiker en de draaglast voor de gemeenschap

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio