Omleiding

Het doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Olsenestraat, de Warandestraat, N43, N459 en de Karreweg.

Afvalophaling

De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Als er een weg opgebroken wordt, vraagt men de bewoners hun huisvuilafval te verzamelen aan het begin of einde van de werfzone. De ophaaldiensten rijden immers niet over een tijdelijke werfweg of steenslagverharding. Dit gebeurt zoals altijd ten vroegste om 18 u de dag voor de ophaling. Die gebeurt op hetzelfde tijdstip als vroeger. De ophaalronde start vanaf 5.30 u  Indien nodig zal aannemer Devagro assisteren om het afval op de juiste plaats te brengen.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio