Update

Wegen- en rioleringswerken in de omgeving van de Houtstraat

Deze week worden de opritten tussen de Olsenestraat en de spoorweg opgeschuurd. Tussen de Olsenestraat en de Groeneweg worden het fietspad en de voetpadverharding aangelegd. De aansluiting van de Groeneweg met het kruispunt Houtstraat met Groeneweg wordt uitgegraven. Tussen Molenstraat en Groeneweg worden de boordsteden geplaatst om de voetpaden en opritten af te boorden. Tenslotte gebeuren de voorbereidingswerken voor de plaatsing van het pompstation ter hoogte van Karrweg-Zaubeek. Hiervoor wordt het fietsverkeer omgeleid via Houtstraat, Ekenhaagstraat, Waalbeekstraat, Zaubeekstraat en Blauwdreef.

Omleiding

Het doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Olsenestraat, de Warandestraat, N43, N459 en de Karreweg.

Afvalophaling

De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Als er een weg opgebroken wordt, vraagt men de bewoners hun huisvuilafval te verzamelen aan het begin of einde van de werfzone. De ophaaldiensten rijden immers niet over een tijdelijke werfweg of steenslagverharding. Dit gebeurt zoals altijd ten vroegste om 18 u de dag voor de ophaling. Die gebeurt op hetzelfde tijdstip als vroeger. De ophaalronde start vanaf 5.30 u  Indien nodig zal aannemer Devagro assisteren om het afval op de juiste plaats te brengen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio